O parafii

O parafii

Gdańsk Letnica to rejon miasta, który od XIX w. swój rozwój zawdzięczał osiedleniu się tutaj pracowników portu, stoczni oraz kolejarzy. W okresie powojennym ze względu na planowaną  rozbudowę zakładów przemysłowych, nie podejmowano remontów budynków mieszalnych, zakładając przyszłą ich rozbiórkę i przeniesienie mieszkańców do innych dzielnic. To powodowało narastanie na terenie Letnicy coraz trudniejszych warunków socjalnych. W ostatnich latach Miasto Gdańsk, prowadząc szeroką  rewitalizację przedwojennej zabudowy mieszkalnej, dokonało znacznej poprawy warunków życia wielu rodzin. Przy tej okazji wyburzono szereg zniszczonych domów. To z kolei przyczyniło się do zmniejszenia o połowę liczby mieszkańców, która wynosi obecnie ponad 1000 osób.  Sytuacja ta ogranicza w  rozmaity sposób również możliwości działania  wspólnoty parafialnej.

Wraz z wolontariuszami staramy się wyjść naprzeciw potrzebom społecznym naszej dzielnicy poprzez tworzenie grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotychczas udało się w nich zaangażować ok. 150 osób. Przy tej okazji organizujemy różnego typu pomoc materialną dla osób potrzebujących. Dokonuje się to przez tanie wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci oraz młodzieży, paczki dla osób chorych i rodzin wielodzietnych.

Istotnym aspektem zaangażowania naszej wspólnoty, jest troska o obiekt kościoła zbudowanego w 1932 roku m. in. wysiłkiem Polaków Wolnego Miasta Gdańska. Przewodniczył im Antoni Michna - dyrektor miejscowej szkoły powszechnej i wielki patriota, inicjator oraz przewodniczący Towarzystwa Budowy Świątyni. Za swoją postawę, został zamordowany wraz z innymi działaczami Polonii Gdańskiej w Obozie Koncentracyjnym Stutthof. Obecnie,  osłabiona upływem czasu budowla kościoła, wymaga znacznych prac remontowych. W ciągu ostatnich czterech lat, mimo posiadania ograniczonych środków, wyremontowaliśmy prezbiterium i nawę kościoła,  drzwi oraz ołtarze w kościele, dokonaliśmy  wymiany okien oraz poszycia dachu. 

Najbardziej pilną i kosztowną dla naszej społeczności sprawą, jest remont sal parafialnych, które umożliwiają rozwój grup duszpasterskich.   W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w formie darowizny na rzecz kultu religijnego, którą przeznaczymy na wymieniony cel. Ewentualną wpłatę można dokonać na następujące konto: 
                      Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima

                                              ul. Sucha 3

                                           80-531 Gdańsk

                                    Bank Zachodni WBK S. A.

                  Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914

                                     NIP: 957-08-48-105

Licząc na życzliwość dawnych mieszkańców Letnicy oraz wszystkim, którzy chcą przywrócić blask kościołowi pw. świętych Rodziców Maryi - Anny i Joachima, składamy w imieniu całej Parafii  serdeczne podziękowania. Zapewniamy o stałej modlitwie za naszych Dobrodziejów!

                            W imieniu Parafian
                            
ks.  Zbigniew Drzał

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105