O parafii

O Parafii

O Parafii

Gdańsk Letnica to rejon miasta, który od XIX w. swój rozwój zawdzięczał osiedleniu się tutaj pracowników portu, stoczni oraz kolejarzy. W okresie powojennym ze względu na planowaną  rozbudowę zakładów przemysłowych, nie podejmowano remontów budynków mieszalnych, zakładając przyszłą ich rozbiórkę i przeniesienie mieszkańców do innych dzielnic. To powodowało narastanie na terenie Letnicy coraz trudniejszych warunków socjalnych. W ostatnich latach Miasto Gdańsk, prowadząc szeroką  rewitalizację przedwojennej zabudowy, dokonało znacznej poprawy warunków życia wielu rodzin. Przy tej okazji wyburzono szereg zniszczonych budynków. To z kolei przyczyniło się do zmniejszenia o połowę liczby mieszkańców, która wynosi obecnie ponad 1300 osób.  Sytuacja ta ogranicza w  rozmaity sposób również możliwości działania  wspólnoty parafialnej.

Wraz z wolontariuszami staramy się wyjść naprzeciw potrzebom społecznym naszej dzielnicy poprzez tworzenie grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy tej okazji organizujemy różnego typu pomoc materialną dla osób potrzebujących. Dokonuje się to przez wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci oraz młodzieży, paczki dla osób chorych i rodzin wielodzietnych.

Istotnym aspektem zaangażowania naszej wspólnoty, jest troska o obiekt kościoła zbudowanego w 1932 roku m. in. wysiłkiem Polaków Wolnego Miasta Gdańska. Przewodniczył im Antoni Michna - dyrektor miejscowej szkoły powszechnej i wielki patriota, inicjator oraz przewodniczący Towarzystwa Budowy Świątyni. Za swoją postawę, został zamordowany wraz z innymi działaczami Polonii Gdańskiej w Obozie Koncentracyjnym Stutthof. W 2019 r. zakończony został remont kapitalny kościoła aktem konsekracji jego murów.

Obecnie, wobec narastającej rozbudowy mieszkalnej naszej dzielnicy podjęliśmy budowę żłobka, przedszkola integracyjnego oraz zaplecza formacyjnego dla grup parafialnych. Ciągle jeszcze pozostajemy najmniejsza parafią w Gdańsku, stąd z racji skali tworzonego obiektu (ok. 800 m kw.) liczymy na życzliwe wsparcie Darczyńców.

Wpłatę można przelać na podane konto parafialne z dopiskiem „ofiara na rzecz kultu religijnego”. Potwierdzenie wpłaty jest dokumentem, który upoważnia do odpisu od  podatku.

 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny i Joachima

Ul. Sucha 3, 80-531 Gdańsk

Santander Bank Polska S. A.

Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914

 NIP: 957- 08 - 48 – 105, Regon: 040053198  

 

Zapewniamy o stałej modlitwie za naszych Dobrodziejów!

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105