Grupy Duszpasterskie

Grupy duszpasterskie

Żywy Różaniec - gromadzi w jednej róży seniorów. Codzienną modlitwą wspierają oni  swoje rodziny i całą nasza parafię. Spotyka się w każdą I sobotę miesiąca o godz. 17.30

Liturgiczna Służba Ołtarza - składa się z  aspirantów, ministrantów i lektorów

Schola Młodzieżowa - posługuje w  niedziele o  godz.  11.00.

Wspólnota Rodzice i Miłość - gromadzi się w  pierwsze wtorki miesiąca 

Wspólnota Czystości Serca - prowadzi spotkania kilkunastu par małżeńskich. Odbywają  się w drugą niedzielę miesiąca w Kościele o godz. 11.00 i raz w miesiącu w grupach domowych. Organizuje także cykliczne rekolekcje dla  narzeczonych

Wspólnota Młodzi i Miłość - gromadzi 60 absolwentów i młodych małżeństw, prowadząc cotygodniowe spotkania w środy o godz. 19.00

- w poniedziałki o godz. 19 odbywają się spotkania dla około 20 licealistów i studentów

Grupa Kwiat Młodzieży - zrzeszająca uczniów klas 7 i 8. Jej celem jest m.in. przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Spotkania są w czwartki o godz. 19:00 na  plebanii.

Katecheza dzieci pierwszokomunijnych - spotkania odbywają się w we wtorki o godz. 16:30 na  plebanii

Grupa sportowa - odbywa  treningi w piątki  o  19.00 pod przewodnictwem absolwentów AWFiS

Letniewo Club -  grupa dla dzieci i młodzieży, zajmująca się rekreacją i grami planszowymi, spotkania odbywają się w piątki lub soboty

Duszpasterstwo chorych - obejmujące osoby, którym w każdy pierwszy czwartek miesiąca udzielane są sakramenty święte w  ich  domach

Grupa porządkująca kościół w skład, której  wchodzą  panie i panowie, dbający o czystość i piękno wystroju  naszej świątyni

 

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105