Rada parafialna

Rada parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza Parafii — w ramach ustawodawstwa diecezjalnego pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Realizując powyższe zadanie, Parafialna Rada Duszpasterska pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą następujące osoby:

1. ks. Zbigniew Drzał - proboszcz
2. Janina Mateusiak
3. Jan Węglarz
4. Ewa Węglarz
5. Henryk Haak
6. Henryk Rogala
7. Dorota Bąkowska
8. Andrzej Baj
9. Zofia Korycka
10. Michał Próchniewicz
Na przestrzeni ostatnich lat zajmowaliśmy się organizacją wydarzeń, które wymagały
koordynacji szczególnych grup parafii w Letnicy: Uroczystości Bożego Narodzenia, wigilii parafialnej, organizacji nabożeństw Drogi Krzyżowej oraz Triduum Paschalnego. Ponadto Rada angażuje się co roku w przygotowanie Uroczystości Odpustowej połączonej z festynem parafialnym, a w tym roku było to również przygotowanie jubileuszu 30-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza. Członkowie Rady Parafialnej uczestniczą również w realizacji pomocy charytatywnej dla osób potrzebującym, roznoszą opłatki oraz zaproszeia na rekolekcje.
W perspektywie zbliżającego się jubileuszu 80-lecia powstania naszej Parafii,
planujemy szereg wydarzeń związanych z tą rocznicą.

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105