Żłobek

Bursztynowy Skarb

 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny i Joachima realizuje przedsięwzięcie pn. „Utworzenie w 2021 roku 25 miejsc opieki w klubie dziecięcym Bursztynowy Skarb” przy wykorzystaniu finansowania ze środków budżetu państwa, tj. środków pochodzących z Funduszy Pracy.

 

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny i Joachima

 

Nazwa: Utworzenie w 2021 roku 25 miejsc opieki w klubie dziecięcym Bursztynowy Skarb

 

Krótki opis:

 

W ramach realizacji inwestycji utworzonych zostanie 25 nowych, zinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, funkcjonująca w formie klubu dziecięcego. Miejsca zostaną utworzone na terenie obiektu wchodzącego w skład kompleksu Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny i Joachima w Gdańsku.

Realizacja klubu zakłada przeprowadzenie prac adaptacyjnych (wydatki majątkowe). Zakupione zostanie również wyposażenie. W skład zakresu rzeczowego (wydatków majątkowych) wchodzi:

 

1. Wykonanie instalacji grzewczej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej;

2. Zakup materiałów i montaż surowego wyposażenia wnętrz;

3. Zakup materiałów i wykonanie stolarki okiennej;

4. Wyposażenie wnętrz pomieszczeń.

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 312 500,00 zł. Kwota dofinansowania pochodząca ze środków Funduszu Pracy wynosi 250 000,00 zł, a wkład własny do projektu wynosi 62 500,00 zł.

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105