Sprawozdanie Duszpasterskie za rok 2023

 

Przełom starego 2023 i nowego 2024 roku to czas podsumowań i planów na przyszłość.

 

Ogólnopolskie wydarzenia w Kościele w Polsce w 2023 roku:

 

 

Życie naszej parafii

 

Sakramenty i sakramentalia

 

Chrystus ustanowił sakramenty i zawsze w nich działa, buduje przez nie Kościół i udziela w nich obficie swej łaski, która nas uświęca. Dlatego najważniejszą misją Kościoła, oprócz głoszenia Słowa Bożego, jest sprawowanie sakramentów św. i sakramentaliów:

 • Chrzest przyjęło - 31 dzieci

 • Bierzmowanie przyjęło – 28 osób. Uroczystość Bierzmowania odbyła się 29 kwietnia 2023.

 • Ślub przyjęły - 3 pary

 • Do pierwszej Komunii Św. przystąpiło - 6 dzieci. Uroczystość I Komunii Świętej miała miejsce 03 czerwca 2023

- Pożegnaliśmy 14 naszych parafian, w intencji których odprawiono Msze Święte pogrzebowe i ceremonie żałobne

- Ilość rozdanej Komunii Świętej około 11 000.

 

Dzieci i młodzież naszej parafii korzystają z katechezy w ramach uczęszczania do różnych szkół na terenie Gdańska. W zeszłym roku szkolnym uruchomiono szkołę podstawową przy ulicy Suchej 29, gdzie katechezę prowadzi pani Anna Pijanowska. W tym samym budynku funkcjonuje szkoła dla dzieci autystycznych, zajęcia z religii prowadzi pani Jolanta Tarłowska. Prowadzi ona również katechezę na terenie przedszkola znajdującego się na stadionie. Religie w przedszkolu parafialnym prowadzi ksiądz proboszcz.

 

 

Duszpasterstwo

 

Grupy parafialne


 

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty osób, które poprzez zaangażowanie pragną pogłębiać swoją relację z Bogiem i odkryć wspólnotowy wymiar wiary. W dzisiejszym świecie, w którym tak często dominuje anonimowość i indywidualizm, wspólnota daje szansę prawdziwego rozwoju na płaszczyźnie osobistej i społecznej.

Dzięki tym środowiskom parafia staje się żywą wspólnotą wspólnot. Jesteśmy wdzięczni Bogu i ludziom za bogactwo grup duszpasterskich naszej parafii.

Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się, w którąś z niżej wymienionych:


 

 • Żywy Różaniec - gromadzi w jednej róży seniorów. Codzienną modlitwą wspierają oni swoje rodziny i całą nasza parafię. Spotykają się w każdą I sobotę miesiąca. Zelatorką jest pani Janina Mateusiak.

 • Liturgiczna Służba Ołtarza - składa się z aspirantów, ministrantów i lektorów. Opiekunem jest ks. Zbigniew Drzał.

 

 • Zespół Muzyczny złożony z małżonków i młodzieży - który posługuje w niedziele o godz.  11.00. Liderką jest Karolina Krężel.

 • Wspólnota Czystości Serca - prowadzi spotkania kilkunastu par małżeńskich. Odbywają się one w każdą drugą niedzielę miesiąca w kościele o godz. 11.00 i raz w miesiącu w grupach domowych. Organizuje także cykliczne rekolekcje dla narzeczonych. Liderami są Katarzyna Wójcik i Tomasz Dałek.

 

 • Wspólnota Młodzi i Miłość – składa się z 2 grup uczestników. W poniedziałki o 19:00 spotykają się licealiści i studenci, a w środy spotkania dla absolwentów odbywają się o godz. 19:00. Liderami są Wojciech Czapiewski i Krzysztof Szponar.

 

 • Wspólnota Małżeństwa i Miłość- składa się z 3 kręgów młodych małżeństw, które mają comiesięczne spotkania formacyjne w swoich domach. W trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 11 animują niedzielną Eucharystię oraz otwarte spotkanie dla zainteresowanych. Liderami są Natalia i Jacek Gozdalscy.

 

 • Katecheza dla bierzmowanych – przeznaczona jest dla uczniów klasy 7 i 8. Jej celem jest przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Spotkania są w czwartki o godz. 19:00 na plebanii. Opiekunem jest ks. proboszcz oraz grupa starszej młodzieży.

 

 • Katecheza dzieci pierwszokomunijnych -spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 14:00 oraz soboty o godzinie 13:00. Opiekunem jest ks. proboszcz Zbigniew Drzał.

 

 • Duszpasterstwo chorych - obejmuje osoby, którym w każdy pierwszy czwartek miesiąca udzielane są sakramenty święte w ich domach. Opiekunem jest ks. proboszcz.

 

 • Dziecięca Róża Różańcowa – gromadzi się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 16:30. Opiekunem jest ksiądz proboszcz wraz z grupą rodziców.

 

 • Grupa porządkująca kościół - w skład, której wchodzą osoby dbające o czystość i piękno wystroju naszej świątyni.

 

 • Troska o zakrystię – panie Janina Mateusiak i Maria Niemczyk

 

 • Organistka – Karolina Krężel

 

Żłobek i Przedszkole „Morska Przygoda” przy parafii w Letnicy

 

Od lutego 2023 roku działa przy naszej parafii niepubliczna placówka opiekuńczo wychowawcza. Jest ona kontynuacją działającego w Letnicy przed wojną przedszkola polskiego prowadzonego przez Siostry Dominikanki, które zostało zlikwidowane we wrześniu 1939, a także działającego w latach 1946-65 przedszkola prowadzonego przez Siostry Pallotynki. Zostało ono zlikwidowane przez władze komunistyczne.

Obecna placówka posiada oddział żłobkowy dla 25 dzieci oraz oddział przedszkolny dla 21 dzieci. Kadrę stanowią 4 opiekunki dziecięce oraz 2 nauczycieli przedszkolnych. W roku 2024 planowane jest otwarcie kolejnych oddziałów przedszkolnych – jednego dla 25 dzieci oraz specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Więcej informacji można uzyskać na stronie parafii, FB, bądź kontaktując się z dyrektorem placówki panią Iwoną Cudowską – Żukowską (tel. 508 180 277)

 

Wydarzenia w naszej Parafii

 

 • 17 stycznia - Pierwsza wizyta ks. Abp Tadeusza Wojdy odbyła się w ramach kolędy, która była prowadzona wśród księży naszego dekanatu.

 • 13 lutego zaczęła się działalność parafialnego przedszkola i żłobka „Morska Przygoda” na terenie sal przy zapleczu kościoła. Składa się ono ze żłobka, w którym jest 25 dzieci pod opieką 4 opiekunek oraz przedszkola, w którym jest 21 dzieci pod opieką 2 nauczycieli przedszkolnych.

 • 26-29 lutego - Rekolekcje Wielkopostne „Życie w obfitości – czyli o duchowym wzroście serca”, które poprowadził ks. Piotr Nadolny (diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie).

 • 10-11 marca i 14-15 kwietnia - Dwa weekendowe kursy dla narzeczonych. Prowadzone przez Wspólnotę Małżeństw.

 • 8 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Po Eucharystii odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami naszej parafii.

 • 13-16 lipca - Wakacyjne rekolekcje „Więcej niż Zwycięstwo” orgaznizowane przez wspólnotę Młodzi i Miłość na Kaszubach.

 • 29 lipca - Uroczystość Patronalną naszej parafii ku czci św. Anny i Joachima. Mszy Świętej przewodniczył ks. neoprezbiter Mateusz Kazimierczak po nim nastąpił realizowany przez wszystkie organizacje społeczne Letnicy Festyn Rodzinny.

 • 15-17 września – Światowy Kongres Rodzin Polonijnych z udziałem 500 osób z 28 krajów. Odbył się on na terenie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, każdy dzień rozpoczynał się Eucharystią sprawowaną w naszym kościele pod przewodnictwem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego, abpa Tadeusza Wojdy, opiekuna światowej Polonii biskupa Piotra Turzyńskiego oraz duszpasterzy Polonii.

 • 12-15 października - Odbyła się parafialna pielgrzymka do Miasta Miłosierdzia Wilna.

 • 20 października - XIII Forum Młodzi i Miłość pt. „Razem do wolności”, które odbyło się na terenie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk z udziałem Michała Koterskiego, rapera Edzia oraz Mikołaja Kapusty.

 • W listopadzie na ekranach kin pojawił się niezwykły film dokumentalny pt. „Oblicze Jezusa”, który poświęcony jest badaniom i przesłaniu Całunu Turyńskiego i Chusty z Manopello. W tworzeniu tego dzieła uczestniczyła również nasza parafia.

Działalność charytatywna

 

Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mieście uczynili” – Te słowa Jezusa inspirują nas do działalności charytatywnej poprzez udzielanie kilkakrotnie w ciągu roku pomocy żywnościowej i rzeczowej dla około 30 potrzebujących rodzin oraz osób starszych, a także paczek świątecznych dla dzieci uzyskanych m.in. dzięki udziałowi w Banku Żywności.

W tym roku wsparliśmy następujące dzieła:

- Pomoc dla misjonarzy

-Kolekta na rzecz KUL i innych uczelni katolickich

- Gdańskie Seminarium Duchowne,

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,

- Kolekta na rzecz Stolicy Apostolskiej

- Kolekta na rzecz utrzymania Grobu Pańskiego i chrześcijan w Ziemi Świętej

-Ofiara na rzecz Kościoła prześladowanego

-Kolekta dla Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie

-Pomoc dla Parafii Katolickiej na Syberii

- Ofiara na fundację stypendialną „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

- Ofiara na rzecz misyjnych środków transportu

- Wsparcie na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Turcji

 

 

Troska o utrzymanie kościoła i sprawy remontowo - inwestycyjne.

 

Życie duchowe wspólnoty wierzących potrzebuje odpowiednich warunków materialnych. Na bieżąco opłacamy wszystkie zobowiązania wynikające z utrzymania budynków, opłaty za ogrzewanie, oświetlenie, ubezpieczenie, podatki na rzecz dzieł diecezjalnych.

Największym zadaniem minionego roku była kontynuacja budowy żłobka, przedszkola i zaplecza parafialnego o łącznej powierzchni 850 metrów kwadratowych.

Obecny rok obfitował w wiele wykonanych zadań w tym zakresie.

 

 

INWESTYCJA

TERMIN REALIZACJI

 

 

 

 

Wykonanie termoizolacji sufitu podwieszanego w nawie północnej

marzec

Prace ziemne związane z wykonaniem kanalizacji burzowej na terenie przykościelnym od strony ulicy Suchej

Sierpień - wrzesień

Prace przy wykonaniu drogi pożarowej oraz miejsc parkingowych na terenie przykościelnym od strony ulicy Suchej

październik - listopad

Wykonanie projektu windy cateringowej oraz platformy dla dzieci niepełnosprawnych

listopad

 

Drodzy Parafianie!

 

Bardzo dziękuję wszystkim za życzliwość i wsparcie, zwłaszcza osobom, które oddają na rzecz Parafii swoją modlitwę, talenty, zaangażowanie w grupach duszpasterskich i dary materialne. Wyrażam wdzięczność również innym wspólnotom parafialnym oraz instytucjom i firmom, które przyszły nam z pomocą. Liczę na to, że rok 2024, będzie czasem, w którym jeszcze z większym zaangażowaniem będziemy budować wspólne dobro.

 

 

Wasz proboszcz,

Ks. Zbigniew Drzał

 

 

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105