DRODZY PARAFIANIE !

Zwracam się z gorącą prośbą o zrozumienie
nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które jestem zobowiązany wprowadzić
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.
Liczba uczestników Mszy św. i nabożeństw nie może przekraczać 50 osób,
dlatego proszę o skorzystanie z dyspensy Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy św. transmitowanej
w telewizji, radiu, czy internecie.
Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszam tylko te osoby,
które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych,
z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń.
Proszę o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii.
Proszę także o wrażliwość na osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia.
 
 
 

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105