Pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański

W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnośnie pogrzebu czytamy: 

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki."
~J 11 25-26

 

Kan.1176  

§  1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.

§  2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.

§  3. Kościół usilne zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.  

Kan. 1177 

§ 1. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawiane w jego własnym kościele parafialnym.

§ 2. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska 
o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół, za zgodą tego, kto nim zarządza i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

   Celem załatwienia spraw związanych z pogrzebem należy: 

- zgłosić się do parafii zamieszkania zmarłego. W przypadku wyboru innej parafii potrzebna jest zgoda z parafii zamieszkania.

-  w kancelarii parafialnej należy przedstawić akt zgonu osoby zmarłej oraz informacje z zakładu pogrzebowego, dotyczące miejsca i czasu pogrzebu. 

- sprawy pogrzebowe przyjmowane są także poza godzinami otwarcia biura parafialnego.

- sprawę oprawy muzycznej w kościele prosimy zgłosić w biurze parafialnym.

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105