Małżeństwo

Małżeństwo

Małżeństwo katolickie jest związkiem sakramentalnym. Sakramentu małżeństwa małżonkowie udzielają sobie nawzajem, a Bóg, jako twórca małżeństwa błogosławi ten związek. Sakrament ten daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wykonywali swoje obowiązki i dawali chrześcijańskie świadectwo wobec świata. 

"Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy, z nich zaś największa jest miłość."
~1 Kor 13,13

Wyrażając wolę zawarcia sakramentu małżeństwa należy przedstawić: 

- metrykę chrztu ( wyciągnięta tuż przed rozpoczęciem załatwiania formalności. Jest ona ważna tylko 3 miesiące)

- dowody osobiste

- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej lub Indeks katechetyczny

- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku zawierania „małżeństwa konkordatowego”).

    Formalności w kancelarii parafialnej załatwiamy przynajmniej 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa.

     Małżeństwo zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego zawiera się w parafii narzeczonych. W przypadku wyboru innej parafii, wymaga się pozwolenia z parafii narzeczonej lub narzeczonego. 

     Przygotowując się do sakramentu małżeństwa należy odbyć nauki przedmałżeńskie oraz nauki w poradnictwie rodzinnym. W naszej parafii co roku odbywają się weekendowe rekolekcje dla narzeczonych w maju i czerwcu.

    Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedmałżeńskie. Pierwsza ma miejsce na początku przygotowań, druga przed zawarciem małżeństwa. 

    Narzeczeni wybierają dwoje świadków.
 Świadkowie w dniu ślubu zobowiązani są do okazania dowodów tożsamości.

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105