Chrzest

Chrzest

Zgłaszając dziecko do Chrztu Świętego należy dostarczyć...

 

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."

~Ewangelia wg św. Mateusza 28, 19

- akt urodzenia dziecka
- jeżeli chrzest ma się odbyć poza parafią zamieszkania to pozwolenie na chrzest z parafii  zamieszkania
- zaświadczenie o ślubie kościelnym lub kontrakcie cywilnym rodziców
- zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania potwierdzające, że są  wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą pełnić zaszczytną funkcję ojca czy matki chrzestnej. 

Formalności przed chrztem załatwiamy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania najpóźniej 10 dni przed zaplanowaną uroczystością. 

Chrztu udzielamy w niedzielę w czasie Mszy Świętej.

Nauka przed Chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę poprzedzającą chrzest po Mszy o godz. 18:00 (o godz. 18:45). 

Na naukę przynosimy zaświadczenia od rodziców chrzestnych oraz kartki do spowiedzi.

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105