Bierzmowanie

Bierzmowanie

Informacje dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

"A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem."
 ~J 14,26

 
 

 

a) dokumenty

Kandydat:
- zapisując się na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania przedstawia Indeks katechetyczny celem potwierdzenia udziału w katechizacji szkolnej.

- ochrzczony poza parafią dostarcza metrykę chrztu z parafii, w której był ochrzczony.

- mieszkający na terenie innej parafii dostarcza zgodę swojego księdza proboszcza na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii św. Anny i Joachima.

- wybiera sobie świadka Bierzmowania. Powinna być to osoba ochrzczona, bierzmowana i praktykująca.

b) spotkania

Katecheza sakramentalna odbywa się raz w czwartki lub soboty o godz. 19:00.

Kandydat obowiązkowo uczestniczy we Mszy Świętej niedzielnej oraz w innych nabożeństwach zgonie z kalendarzem liturgicznym,a tak ze przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania.

c) wiedza religijna

Kandydat posiada wiedzę z Małego Katechizmu oraz wybiera imię patrona Bierzmowania na temat, którego przygotowuje notatkę.

 

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105