Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie na III niedzielę Wielkanocną 15.04.2018 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocną - 15 kwietnia 2018r.
 
1. Trzecia Niedziela Wielkanocna jest obchodzona jako Niedziela Biblijna pod
hasłem „Wyżmijcie Pismo Święte”, inaugurująca Tydzień Biblijny oraz Drugi
Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego który jest szczególną zachętą do
indywidualnej lektury Słowa Bożego. Wierni, którzy podejmą medytację nad
Słowem Bożym mogą otrzymać dar odpustu pod zwykłymi warunkami. W ciągu
najbliższego tygodnia podczas Mszy św. będziemy mieli okazję lepiej poznać
Słowo Boże poprzez specjalnie przygotowane na tę okoliczność homile.
Zachęcamy też wszystkich do osobistej lektury Pisma Świętego.

 
2. W poniedziałek 16 kwietnia przypadają 91. Urodziny papieża emeryta Benedykta
XVI (1927r.). Natomiast we wtorek przypada 10. rocznica nominacji Księdza
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia na Metropolitę Gdańskiego (2008).
Pamiętajmy o modlitwie w ich intencji.

3. W środę rozpoczynają się trzydniowe egzaminy przeprowadzane w ostatnim roku
nauki w gimnazjum. Prośmy o światło Ducha Świętego dla uczniów klas III
gimnazjów.

4. W Tym tygodniu tj. 18 kwietnia (w środę) w naszym kościele odbędzie się Mini
Forum Młodzi i Miłość z udziałem Janka Meli - polskiego podróżnika i polarnika,
najmłodszego w historii zdobywcy dwóch biegunów w jednym roku. Jest on
jednocześnie pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego wyczynu. To
również założyciel fundacji „Poza horyzonty”, ambasador Światowych Dni
Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. Zespół kierunek Niebo poprowadzi modlitwę
uwielbienia, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian od 18.00 do 21.00. Z tego tytułu
Msza św. będzie odprawiona w środę rano o godz. 8.00.

5. Hospicjum im. ks. E. Dutkiewcza SAC w Gdańsku, Dom Hospicyjny Caritas im.
św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Faustyny w Sopocie,
Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni wraz z Bursztynową Przystanią,
Hospicjum pw. Ojca Pio w Pucku oraz Fundacją Pomorze Dzieciom zapraszają
do włączenia się w akcję Pola Nadziei na Pomorzu 2018 – największą zbiórkę na
rzecz podopiecznych hospicjów. Co roku pomorskie hospicjum otaczają opieką
około 3 tys. osób dorosłych i dzieci, w tym naszych parafian. W następną
niedzielę tj. 22 kwietnia przed naszym kościołem wolontariusze ubrani w żółte
koszulki będą zbierać datki, które zasilą budżet hospicjów. W podziękowaniu
każdemu darczyńcy przekażą żonkil – kwiat symbolizujący nadzieję.

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105