Administrator

Administrator

Sprawozdanie Duszpasterskie Parafii pw. św. Anny i Joachima za rok 2018.

Przełom starego 2018 i nowego 2019 roku to czas podsumowań i planów na przyszłość.

Ogólnopolskie wydarzenia w Kościele w Polsce w 2018 roku:

 28 kwietnia odbyła się beatyfikacja pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej w Krakowie.

5 sierpnia obchodziliśmy 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży

Od 3 do 6 września w Poznaniu miało miejsce Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Od 3 października do 28 października trwało XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które  odbyło się w Watykanie  nt. “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Zgromadziło ono pasterzy kościoła z całego świata oraz przedstawicieli młodzieży.

16 października miały miejsce centralne obchody 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły  na  Stolicę Piotrową

Przez cały rok trwały obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem władz kościelnych i państwowych. 11 listopada na uroczystej Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który wraz z prezydentem RP Andrzejem Dudą zapalił Świecę Niepodległości. Homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Życie naszej parafii

Sakramenty i sakramentalia

Chrystus ustanowił sakramenty i w nich działa, buduje przez nie Kościół i udziela w nich obficie swej łaski, która nas uświęca. Dlatego najważniejszą misją Kościoła, oprócz głoszenia Słowa Bożego, jest sprawowanie sakramentów św. i sakramentaliów:

 • Chrzest przyjęło 11 dzieci
 • Ślub przyjęła 1  para
 • Do pierwszej komunii Św. przystąpiło  16 dzieci
 • Komunii świętej udzielono ponad 9000
 • Mszy św. pogrzebowych wraz z ceremonią żałobną odprawiono dla 16   zmarłych.
 • Ze sprawowaniem sakramentów związana są spotykające się co tydzień dwie grupy katechetyczne :
 • Dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.
 • Młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

 

Dzieci i młodzież naszej parafii korzystają z katechezy w ramach uczęszczania do  różnych szkół na terenie Gdańska. Obecnie w Letnicy funkcjonuje Międzynarodowa Szkołą Językowa oraz Szkoła dla Dzieci Autystycznych. Katechezę dla dzieci z tych szkół prowadzą katecheci świeccy.

 

Duszpasterstwo

Grupy parafialne

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy poprzez konkretne zaangażowanie  pragną pogłębiać swoją relację zBogiem i odkryć wspólnotowy wymiar wiary. W dzisiejszym świecie, w którym tak często dominuje anonimowość i  indywidualizm, wspólnota daje szansę prawdziwego rozwoju na płaszczyźnie osobistej i społecznej.

Dzięki takim grupom parafia staje się żywą wspólnotą wspólnot. Jesteśmy wdzięczni Bogu i  ludziom za bogactwo grup duszpasterskich naszejparafii.

Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się, w którąś z niżej wymienionych:

 • Żywy Różaniec, który gromadzi w jednej róży seniorów. Codzienną modlitwą wspierają oni swoje rodziny i całą nasza wspólnotę. Spotyka się w każdą I sobotę miesiąca
 • Liturgiczna Służba Ołtarza, która składa się z aspirantów, ministrantów i lektorów.
 • Schola Młodzieżowa,  działająca od pięciu lat, która posługuje w każdą niedzielę o  godz.  11.00.
 • Wspólnota Rodzice i Miłość, gromadząca się w pierwsze poniedziałki miesiąca
 • Wspólnota Czystości Serca, która prowadzi spotkania kilkunastu par małżeńskich. Odbywają  się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Organizuje także cykliczne rekolekcje dla  narzeczonych.
 • Wspólnota Młodzi i Miłość, która gromadzi 80 licealistów i studentów, prowadząc cotygodniowe spotkania w środy
 • Grupa sportowa,  odbywa  treningi  w piątki  o 19.00 w sali gimnastycznej
   przy ulicy Suchej pod przewodnictwem absolwentów AWFiS
 • Duszpasterstwo chorych, obejmujące kilkanaście osób, którym w każdy pierwszy czwartek miesiąca udzielane są sakramenty święte w ich domach
 • Grupa porządkująca kościół w skład której wchodzą  panie i panowie dbający o czystość i piękno wystroju  naszej świątyni
 •  

Wydarzenia  w naszej Parafii

 • Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Lubichowie – od 29 stycznia do 1 lutego
 • Rekolekcje Wielkopostne – 25 lutego do 28 lutego
 • Dwie serie weekendowego kursu dla narzeczonych „Czystość Serca” w  dniach:23  marca do 25 marca i od 6 kwietnia do 8 kwietnia
 • Mini Forum Młodzi i Miłość – 18 kwietnia z udziałem Janka Meli
 • I Komunia Święta – 27 maja
 • Procesja Bożego Ciała – 31 maja
 • Wakacyjny obóz parafialny w Lubichowie – 2 lipca do 5 lipca
 • Uroczystość Patronalną naszej parafii ku czci św. Anny i Joachima - 29 lipca
 • Rowerowe wycieczki oraz wyjazdy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
 • X Forum Młodzi i Miłość – 15 listopada z udziałem ks. dr Marka Dziewieckiego i  muzyka rockowego Muńka Staszczyka

 

Działalność charytatywna

Św. Jan Paweł II napisał: „człowiek jest drogą Kościoła”.


Te słowa wyrastają z nauczania Pana Jezusa, który mówi: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” Dlatego w naszej parafii realizowana jest działalność charytatywna poprzez udzielanie kilkakrotnie w ciągu roku pomocy żywnościowej i  rzeczowej dla około 30 potrzebujących rodzin oraz osób starszych, a także  paczek świątecznych dla dzieci. Ponad to od czterech lat organizowane są tanie wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży do Lubichowa i Przywidza, w których uczestniczy grupa ok. 30 osób. Za zorganizowanie tej pomocy dziękujemy członkom  wspólnoty Młodzi i Miłość oraz osobom dorosłym z naszej Parafii za przygotowanie i przekazanie paczek potrzebującym.

 

W ramach różnych zbiórek w minionym roku wsparliśmy następujące dzieła:

- „Żywy pomnik” Papieża Polaka-stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin

- Kościół w krajach Europy Wschodniej, Rosji oraz Azji Środkowej,

- Gdańskie Seminarium Duchowne,

- uczelnie katolickie w Polsce,

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,

- budowę kościoła w Chłapowie

- chrześcijan prześladowanych w Pakistanie

-ratowanie kościoła Św. Mikołaja w Gdańsku

- pomorskie hospicja w ramach akcji Pola Nadziei

 

 

Troska o utrzymanie kościoła i sprawy remontowo inwestycyjne.

 

Kościół to wspólnota ludzi zgromadzonych wokół Pana Boga.  Życie duchowe potrzebują materialnego dopełnienia. Na bieżąco opłacamy wszystkie zobowiązania wynikające z  utrzymania budynków, opłaty za ogrzewanie, oświetlenie, ubezpieczenie, podatki na rzecz dzieł diecezjalnych.

 

Obecny rok obfitował w wiele wykonanych zadań w tym zakresie.

 

INWESTYCJA

TERMIN REALIZACJI

Prace przy wykonywaniu kapliczki Matki Bożej Fatimskiej, zakończone wykonywaniem granitowego cokołu

lipiec

Wykonanie betonowej wylewki w zakrystii wraz z instalacją ogrzewania podłogowego

lipiec

Prace malarskie w kaplicy

druga połowa lipca  

Konserwacja metalowych piszczałek z prospektu organowego w kościele, połączona w wykonaniem jego podświetlenia

koniec lipca  

Odnowienie muru oporowego ogrodzenia terenu kościoła od ul. Starowiejskiej

lipiec

I etap docieplania i elewacji kościoła

13 sierpnia- 16 września

Ułożenie granitowej posadzki w kaplicy obok prezbiterium o powierzchni 70 m2

wrzesień

II etap docieplania i elewacji kościoła

16 września-3 października 

Zakończenie docieplania i elewacji kościoła

 

8 listopada

Poświęcenie nowego krzyża misyjnego upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada  

 

 

Drodzy Parafianie!

Bardzo dziękuję wszystkim za zaufanie, życzliwość, zwłaszcza tym osobom, które oddają na  rzecz Parafii swój czas, siły, talenty, zaangażowanie w grupach duszpasterskich, modlitwę i  dary materialne.
 Wyrażam wdzięczność również innym wspólnotom parafialnym oraz instytucjom i firmom, które przyszły nam z pomocą. Liczę na to, że rok 2019 pozwoli nam z jeszcze większym zaangażowaniem budować wspólne dobro - Parafię św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy.

Będzie to czas intensywnych przygotowań duchowych i materialnych do przeżycia jubileuszu 80-lecia ustanowienia naszej parafii, który będzie miał miejsce 25 maja 2019r. Poprzedzą go  misje ewangelizacyjne w dniach 5-12 maja prowadzone przez wybitnego duszpasterza Krzysztofa Kralkę.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Wasz proboszcz
                                                                                                                                                                                                                                                                       ks. Zbigniew Drzał

Czytaj dalej...

Ogłoszenia Parafialne na Święto Trzech Króli- 6.01.2019 r.

 

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. O godz. 12.00 wyruszy spod Bazyliki  Mariackiej w Gdańsku Orszak Trzech Króli, w którym uczestniczy kilkanaście tysięcy gdańszczan. Podobne orszaki odbywają się w prawie 800 miastach i miejscowościach naszego kraju. Tradycją lat poprzednich zachęcamy wszystkich po wieczornej Eucharystii na godzinę 19.00 do  udziału w  parafialnej wigilii, która odbędzie się w klubie „Gama” przy ul.  Starowiejskiej. Zapewniamy wszystkim gorące napoje (barszcz,  kawa, herbata, słodki poczęstunek), opłatki i kolędy.

2. W ciągu najbliższych tygodni trwać jeszcze będzie w naszej Parafii wizyta duszpasterska - kolęda. Prosimy przygotowanie stołu ze świecami, krzyżem, wodą święconą oraz Pismem Świętym. Liczymy na obecność wszystkich domowników, a także pomoc w powiadomieniu sąsiadów. Prosimy, by dzieci przygotowały zeszyty od  religii. Dzień wcześniej o kolędzie poinformują ministranci. Osoby, które nie  mogą w danym terminie przyjąć kolędy, proszone są zostawienie swojego adresu w zakrystii. Plan kolędy znajduje się na kartkach, wyłożonych przy wyjściu z kościoła na tablicy ogłoszeń przed  kościołem oraz na stronie internetowej naszej parafii.

3. Dziękujemy za ofiary złożone na dzisiejszej kolekcie, w całości zostaną one przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom.

4. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są teksty sprawozdania duszpasterskiego z życia naszej parafii. Można je zabrać ze sobą do domu.

5. Polecamy wszystkim Gościa Niedzielnego.

 

Czytaj dalej...

Program kolędy na 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że wizyta duszpasterska w roku 2019 w naszej parafii odbędzie się według następującego planu:

ULICA

NUMER

DATA

Starowiejska

 

69a, 57a, 53, 51, 49,

Czwartek 3.01.2019r.

Starowiejska

 

25,23,14,15/16,18,20

Sobota 5.01.2019 r.

Starowiejska

 

24,26,28,30,32,34

Niedziela 6.01.2019r.

Starowiejska

 

36,38,40, 37,35,33,31,29,27

Poniedziałek 7.01.2019r.

Stalowa

 

2a,b, 3a,b

Wtorek 8.01. 2019r.

Stalowa

 

5,7,12

Niecała

 

1,5,6 a,b,7,9, 13, 14 a i b

Środa 9.01.2019r.

Starowiejska

 

13a

Rybitwy

 

1,2,3,6,7,7a

Czwartek 10.01.2019r.

 

 

Szklana Huta

 

39,38,37,36,35,34,32,31

Piątek 11.01.2019r.

Szklana Huta

 

30,29,25,24,23,22,

Sobota 12.01.2019r.

Szklana Huta

 


18/20,16,14,13,11,12,2

Niedziela 13.01.2019r.

Szklana Huta

 

6,5,3

Wtorek 15.01.2019r.

Starowiejska

50 ( Nowa Letnica)

Czwartek 17.01.2019r.

Uczniowska

 

cała

Piątek 18.01.2019r.

Sucha

 

2,8,10a,10b,22,24

Sielska

6,4,2

Kolęda „dodatkowa”

 

Zapisy w kancelarii parafialnej oraz zakrystii.

Sobota 19.01.2019r.

 

Kolęda od poniedziałku do piątku zaczyna się od godz. 16:30.

W sobotę 5.01.2019 r. kolęda zaczyna się wyjątkowo od godz. 18:00, w pozostałe soboty od godz. 15:00

W każdą niedzielę kolęda zaczyna się od godz. 15:00.

Czytaj dalej...

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2018 r.

Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej Wspólnoty !

Tam, gdzie przyjmowane jest przesłanie Bożego Narodzenia rozpala się nadzieja, gotowość wychodzenia poza własne oczekiwania, przychodzi radość, pokój i wolność.

  Z okazji tych Wyjątkowych Świąt, życzę Bożego błogosławieństwa oraz nowych natchnień w realizacji dobra. Niech Nowy Rok przeżywany "w mocy Bożego Ducha", jako jubileusz 80-lecia ustanowienia naszej parafii, przyczyni się do odrodzenia naszych małżeńst, rodzin i każdego z nas.

                                                                                                ks. Zbigniew Drzał
                                                                                            proboszcz 

 

Czytaj dalej...

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105