Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2021

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2021

Sprawozdanie Duszpasterskie za rok 2021

Przełom starego 2021 i nowego 2022 roku to czas podsumowań i planów na przyszłość.

Ogólnopolskie wydarzenia w Kościele w Polsce w 2021 roku:

Dnia 28 marca 2021 roku w Katedrze Oliwskiej miał miejsce ingres biskupa Tadeusza Wojdy, który zastąpił na stanowisku biskupa gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. 12 września 2021 roku przeżywaliśmy beatyfikację sługi bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz siostry Róży Czackiej. W minionym roku rozpoczęliśmy również Synod o Synodalności Kościoła, w którym nasza wspólnota parafialna bierze aktywny udział.

Trwa trzyletni program duszpasterski na lata 2020-2023, realizowany pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Rok 2021 realizowany będzie pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Życie naszej parafii

Sakramenty i sakramentalia

Chrystus ustanowił sakramenty i zawsze w nich działa, buduje przez nie Kościół i udziela w nich obficie swej łaski, która nas uświęca. Dlatego najważniejszą misją Kościoła, oprócz głoszenia Słowa Bożego, jest sprawowanie sakramentów św. i sakramentaliów:

 • Chrzest przyjęło - 29 dzieci
 • Ślub przyjęły - 3 pary
 • Do pierwszej Komunii Św. przystąpiło - 7 dzieci. Uroczystość I Komunii Świętej miała miejsce 29 maja 2021
 • Komunii świętej udzielono ponad 8 300 razy
 • Do Sakramentu bierzmowania przystąpiły, po dwuletnim przygotowaniu, 24 osoby. Sakramentu udzielił w dniu 25 czerwca 2021 roku ks. bp. Zbigniew Zieliński
 • Pożegnaliśmy 12 naszych parafian, w intencji których odprawiono Msze Święte pogrzebowe i ceremonie żałobne

 

Dzieci i młodzież naszej parafii korzystają z katechezy w ramach uczęszczania do  różnych szkół na terenie Gdańska. Obecnie w Letnicy funkcjonuje Międzynarodowa Szkołą Językowa i Szkoła dla Dzieci Autystycznych.W tym roku, po raz pierwszy po wieloletniej przerwie uruchomiona została jedna pierwsza klasa dla dzieci z Letnicy, która gościnnie znajduje się przy przedszkolu na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Katechezę dla dzieci z tych szkół prowadzą katecheci świeccy.

Duszpasterstwo

Grupy parafialne

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty osób, które poprzez zaangażowanie  pragną pogłębiać swoją relację z Bogiem i odkryć wspólnotowy wymiar wiary. W dzisiejszym świecie, w którym tak często dominuje anonimowość i  indywidualizm, wspólnota daje szansę prawdziwego rozwoju na płaszczyźnie osobistej i społecznej.

Dzięki tym grupom parafia staje się żywą wspólnotą wspólnot. Jesteśmy wdzięczni Bogu i ludziom za bogactwo grup duszpasterskich naszej parafii.

Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się, w którąś z niżej wymienionych:

 • Żywy Różaniec - gromadzi w jednej róży seniorów. Codzienną modlitwą wspierają oni  swoje rodziny i całą nasza parafię. Spotyka się w każdą I sobotę miesiąca o godz. 17.30
 • Liturgiczna Służba Ołtarza - składa się z  aspirantów, ministrantów i lektorów
 • Schola Młodzieżowa - posługuje w  niedziele o  godz.  11.00.
 • Wspólnota Rodzice i Miłość- gromadzi się w  pierwsze wtorki miesiąca
 • Wspólnota Czystości Serca - prowadzi spotkania kilkunastu par małżeńskich. Odbywają  się w drugą niedzielę miesiąca w Kościele o godz. 11.00 i raz w miesiącu w grupach domowych. Organizuje także cykliczne rekolekcje dla  narzeczonych
 • Wspólnota Młodzi i Miłość - gromadzi 60 absolwentów i młodych małżeństw, prowadząc cotygodniowe spotkania w środy o godz. 19.00
 • - w poniedziałki o godz. 19 odbywają się spotkania dla około 20 licealistów i studentów
 • Grupa Kwiat Młodzieży - zrzeszająca uczniów od  klasy 7 i 8. Jej celem jest m.in. przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Spotkania są w czwartki o godz. 19:00 na  plebanii.
 • Katecheza dzieci pierwszokomunijnych - spotkania odbywają się w we wtorki o godz. 16:30 na  plebanii
 • Grupa sportowa - odbywa  treningi w piątki  o  19.00 pod przewodnictwem absolwentów AWFiS
 • Letniewo Club -  grupa dla dzieci i młodzieży, zajmująca się rekreacją i grami planszowymi, spotkania odbywają się w piątki lub soboty
 • Duszpasterstwo chorych - obejmujące osoby, którym w każdy pierwszy czwartek miesiąca udzielane są sakramenty święte w  ich  domach
 • Grupa porządkująca kościół w skład, której  wchodzą  panie i panowie, dbający o czystość i piękno wystroju  naszej świątyni

Wydarzenia w naszej Parafii

 • Rekolekcje Wielkopostne wygłoszone przez księdza Rafała Główczyńskiego - „A co jeśli On ma rację” (7-10  marca)
 • Czuwanie wielkopostne - „w Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (27 marca)
 • Uroczystość Bożego Ciała - w formie Uroczystej Mszy św. i procesji z  Najśw. Sakramentem wokół kościoła (3 czerwca)
 • Weekendowy kurs dla narzeczonych prowadzony przez grupę Czystość Serca w dniach (18-19 czerwca)
 • Uroczyste przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z naszej Parafii (25 czerwca)
 • Wakacyjny obóz parafialny  w Wielu dla młodzieży z naszej Parafii (3-6 sierpnia)
 • Uroczystość Patronalna naszej parafii ku czci św. Anny i Joachima - pod przewodnictwem 3 kapłanów  neoprezbiterów oraz kleryków, wywodzących się z grup duszpasterskich naszej parafii   (24 lipca)
 • Czuwanie Modlitewne z bł. Stefanem Kardynałem Wyszyńskim - „Wszystko postawiłem na Maryję” (1 października)

Działalność charytatywna

 „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mieście uczynili” – Te słowa Jezusa inspirują nas do działalności charytatywnej poprzez udzielanie kilkakrotnie w ciągu roku pomocy żywnościowej i  rzeczowej dla około 30 potrzebujących rodzin oraz osób starszych, a także  paczek świątecznych dla dzieci uzyskanych m.in. dzięki udziałowi w Banku Żywności.

Ponad to od czterech lat organizowane są tanie wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży do Wiela, Lubichowa i Gowidlina, w których uczestniczy grupa ok. 30 osób. Za zorganizowanie tej pomocy dziękujemy członkom wspólnoty Młodzi i Miłość oraz osobom dorosłym z naszej Parafii.

 W tym roku nasza działalność w tym zakresie uległa pewnemu ograniczeniu, niemniej  w ramach różnych zbiórek w minionym roku wsparliśmy następujące dzieła:

 • Pomoc dla misjonarzy
 • Kolekta na rzecz KUL i innych uczelni katolickich
 • „Żywy pomnik” Papieża Polaka-stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin
 • Gdańskie Seminarium Duchowne,
 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
 • Kolekta na rzecz Stolicy Apostolskiej
 • Kolekta na rzecz utrzymania Grobu Pańskiego i chrześcijan w Ziemi Świętej
 • Ofiara na rzecz Kościoła prześladowanego
 • Ofiara na wsparcie afgańskich rodzin
 • Kolekta dla Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie
 • Pomoc dla Parafii Katolickiej na Syberii

Troska o utrzymanie kościoła i sprawy remontowo - inwestycyjne

Życie duchowe wspólnoty wierzących potrzebuje odpowiednich warunków materialnych. Na  bieżąco opłacamy wszystkie zobowiązania wynikające z  utrzymania budynków, opłaty za ogrzewanie, oświetlenie, ubezpieczenie, podatki na rzecz dzieł diecezjalnych.

 Największym zadaniem minionego roku była kontynuacja budowy żłobka, przedszkola i zaplecza parafialnego o łącznej powierzchni 850 metrów kwadratowych.

Obecny rok obfitował w wiele wykonanych zadań w tym zakresie.

INWESTYCJA

TERMIN REALIZACJI

Wykonanie fundamentów nawy bocznej

marzec
Wykonanie murów i  żelbetowych wieńców i nawy północnej kościoła I połowa kwietnia
Wykonanie i montaż 23 drewnianych dźwigarów  dachowych  nawy północnej

II połowa kwietnia

Docieplenie , wykonanie konstrukcji drewnianej dachu oraz pokrycie papą termozgrzewalną stropodachu przedszkola II połowa kwietnia
Wstawianie ścianek działowych

czerwiec

Wykonanie docieplania stropu nawy bocznej sierpień
Wstawienie 41 potrójnych okien wrzesień
Wykonanie przyłączy wodnych i instalacji odprowadzających wodę deszczową, doprowadzenie instalacji gazowej oraz prace porządkowe wokół obiektu październik
Wykonanie instalacji wodnych oraz instalacji odprowadzających wodę deszczową listopad

Drodzy Parafianie!

Bardzo dziękuję wszystkim za życzliwość i wsparcie, zwłaszcza osobom, które oddają na  rzecz Parafii swoją modlitwę, talenty, zaangażowanie w grupach duszpasterskich i  dary materialne. Wyrażam wdzięczność również innym wspólnotom parafialnym oraz instytucjom i firmom, które przyszły nam z pomocą. Liczę na to, że rok 2022, będzie czasem, w którym jeszcze z  większym zaangażowaniem będziemy budować wspólne dobro.

Wasz proboszcz

Ks. Zbigniew Drzał

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105