Sprawozdanie Duszpasterskie Parafii pw. św. Anny i Joachima za rok 2020.

Sprawozdanie Duszpasterskie  Parafii pw. św. Anny i Joachima  za rok 2020.

 

 

Przełom starego 2020 i nowego 2021 roku to czas podsumowań i planów na przyszłość.

 

Ogólnopolskie wydarzenia w Kościele w Polsce w 2020 roku:

Obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Wiele wydarzeń zaplanowanych na 2020 r. musiało zostać przesuniętych z powodu epidemii koronawirusa np. beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego. Zamiast tego zainicjowano wiele akcji modlitewnych i pomocowych dla osób dotkniętych pandemią. Ponad 100 tys. wolontariuszy z poszczególnych diecezji oraz 3000 sióstr zakonnych pomagało potrzebującym. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia z  funkcji metropolity gdańskiego z racji osiągnięcia wieku emerytalnego i mianował administratora archidiecezji gdańskiej w  osobie biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego.

Trwa trzyletni program duszpasterski na lata 2020-2023, realizowany pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Rok 2021 realizowany będzie pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

 

Życie naszej parafii

 

Sakramenty i sakramentalia

 

Chrystus ustanowił sakramenty i w nich działa, buduje przez nie Kościół i udziela w nich obficie swej łaski, która nas uświęca. Dlatego najważniejszą misją Kościoła, oprócz głoszenia Słowa Bożego, jest sprawowanie sakramentów św. i sakramentaliów:

  • Chrzest przyjęło - 19 dzieci
  • Ślub przyjęły - 4 pary
  • Do pierwszej komunii Św. przystąpiło ( w dwóch turach ) – 8 dzieci
  • Komunii świętej udzielono ponad 8 300
  • Mszy św. pogrzebowych wraz z ceremonią żałobną odprawiono dla zmarłych – 14 Mszy
  • Ze sprawowaniem sakramentów związana są spotykające się co tydzień dwie grupy katechetyczne :
  • Dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. –  8 dzieci
  • Młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania – 21 osób

 

Dzieci i młodzież naszej parafii korzystają z katechezy w ramach uczęszczania do  różnych szkół na terenie Gdańska. Obecnie w Letnicy funkcjonuje Międzynarodowa Szkołą Językowa oraz Szkoła dla Dzieci Autystycznych. Katechezę dla dzieci z tych szkół prowadzą katecheci świeccy.

 

Duszpasterstwo

 

Grupy parafialne

 

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty osób, które poprzez zaangażowanie  pragną pogłębiać swoją relację z Bogiem i odkryć wspólnotowy wymiar wiary. W dzisiejszym świecie, w którym tak często dominuje anonimowość i  indywidualizm, wspólnota daje szansę prawdziwego rozwoju na płaszczyźnie osobistej i społecznej.

Dzięki tym grupom parafia staje się żywą wspólnotą wspólnot. Jesteśmy wdzięczni za bogactwo grup duszpasterskich naszej parafii.

Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się, w którąś z niżej wymienionych:

 

  • Żywy Różaniec, który gromadzi w jednej róży seniorów. Codzienną modlitwą wspierają oni  swoje rodziny i całą nasza wspólnotę. Spotyka się w każdą I sobotę miesiąca
  • Liturgiczna Służba Ołtarza, która składa się z  aspirantów, ministrantów i lektorów
  • Schola Młodzieżowa, która posługuje w  niedziele o  godz.  11.00.
  • Wspólnota Rodzice i Miłość, gromadząca się w  pierwsze poniedziałki miesiąca
  • Wspólnota Czystości Serca, która prowadzi spotkania kilkunastu par małżeńskich. Odbywają  się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Organizuje także cykliczne rekolekcje dla  narzeczonych.
  • Wspólnota Młodzi i Miłość, która gromadzi 60 studentów i młodych małżeństw, prowadząc cotygodniowe spotkania w środy
  • Grupa Kwiat Młodzieży, zrzeszająca uczniów od  klasy 7 do klasy maturalnej. Jej celem jest m.in. przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Spotkania w czwartki o godz. 19:00 na  plebanii.
  • Katecheza dzieci pierwszokomunijnych, spotkania odbywają się w czwartki o godz. 16:30 na  plebanii
  • Grupa sportowa, odbywa  treningi w piątki  o  19.00 pod przewodnictwem absolwentów AWFiS
  • Duszpasterstwo chorych, obejmujące osoby, którym w każdy pierwszy czwartek miesiąca udzielane są sakramenty święte w  ich  domach
  • Grupa porządkująca kościół w skład, której  wchodzą  panie i panowie, dbający o czystość i piękno wystroju  naszej świątyni

Wydarzenia w naszej Parafii

 

  • Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Gowidlinie – 13-15 stycznia
  • Projekt Odwaga – spotkanie dla 250 mężczyzn z udziałem sportowców, dziennikarzy i ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka - 6 marca, Sala Pucharowa Stadionu Energa
  • 80-ta rocznica śmierci Antoniego Michny – Uroczysta Msza św. zakończona rozdaniem broszury okolicznościowej na temat budowniczego naszego kościoła – 3 maja
  • Weekendowy kurs dla narzeczonych „Czystość Serca” w  dniach: 30-31 maja
  • Uroczystość Bożego Ciała  – w formie Uroczystej Mszy św. i adoracji Najśw. Sakramentu - 11 czerwca
  • Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych reaktywacją przedszkola w naszej parafii, które zaowocowało powstaniem grupy  fb: Przedszkole Parafialne w Letnicy oraz zorganizowanie zbiórki finansowej dla tej inicjatywy poprzez utworzenie profilu na zrzutka.pl– 27 czerwca
  • Uroczystość Patronalną naszej parafii ku czci św. Anny i Joachima –  kazanie wygłosił związany z naszą parafią, neoprezbiter, ks. Wiktor Szponar - 26 lipca

-    Transmisja internetowa Rekolekcji Adwentowych „Filary Wiary” z udziałem gości:

Rodziny Państwa Filar  oraz dr Doroty Dźwig  – 3-5 grudnia

 

Działalność charytatywna

 

 „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” – Te słowa Jezusa inspirują nas do działalności charytatywnej poprzez udzielanie kilkakrotnie w ciągu roku pomocy żywnościowej i  rzeczowej dla około 30 potrzebujących rodzin oraz osób starszych, a także  paczek świątecznych dla dzieci uzyskanych m.in. dzięki udziałowi w Banku Żywności.

Ponad to od czterech lat organizowane są tanie wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży do Lubichowa i Gowidlina, w których uczestniczy grupa ok. 30 osób. Za zorganizowanie tej pomocy dziękujemy członkom wspólnoty Młodzi i Miłość oraz osobom dorosłym z naszej Parafii.

 

W ramach różnych zbiórek w minionym roku wsparliśmy następujące dzieła:

- Pomoc dla misjonarzy

- wsparcie dzieła Fundacji Raoula Follereaua, która niesie pomoc ludziom trędowatym

- „Żywy pomnik” Papieża Polaka-stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin

- Kościół w krajach Europy Wschodniej, Rosji oraz Azji Środkowej,

- Gdańskie Seminarium Duchowne,

- uczelnie katolickie w Polsce,

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,

- Wsparcie Stolicy Apostolskiej

- Zbiórka na rzecz utrzymania Grobu Pańskiego w Jerozolimie

- Pomoc dla głodujących w Sudanie

- Wsparcie dla ofiar tragicznego wybuchu w Bejrucie

- Ofiara na rzecz prześladowanych chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej

 

Troska o utrzymanie kościoła i sprawy remontowo inwestycyjne.

 

Życie duchowe wspólnoty wierzących potrzebuje odpowiednich warunków materialnych. Na  bieżąco opłacamy wszystkie zobowiązania wynikające z  utrzymania budynków, opłaty za ogrzewanie, oświetlenie, ubezpieczenie, podatki na rzecz dzieł diecezjalnych. Największym zadaniem minionego roku stało się rozpoczęcie budowy żłobka, przedszkola i zaplecza parafialnego.

 

Obecny rok obfitował w wiele wykonanych zadań w tym zakresie.

 

INWESTYCJA

TERMIN REALIZACJI

Odkopanie fundamentów istniejących salek parafialnych i wykonanie ich żelbetowego wzmocnienia

Kwiecień - maj

Wyburzenie ścian działowych w salkach parafialnych

Czerwiec - sierpień

Budowa holu i klatki schodowej

Lipiec - sierpień

Wykonanie dwóch łuków, obrazów znajdujących się po obu stronach prezbiterium, zostały wykonane ze sztukaterii

Lipiec

Rozbiórka drewnianych dachów salek

Wrzesień

Wykonanie szalunków i zbrojenia stropu parteru

Wrzesień - październik

Zalewanie betonem stropu parteru

Październik

Murowanie ścian I piętra

Październik

Wykonywanie szalunku i zbrojenia stropodachu

Listopad

Zalewanie betonem stropodachu

Grudzień

Zawieszenie wiechy, która oznacza zakończenie stanu surowego obiektu

Grudzień

 

 

Drodzy Parafianie!

 

Bardzo dziękuję wszystkim za życzliwość i wsparcie, zwłaszcza osobom, które oddają na  rzecz Parafii swoją modlitwę, talenty, zaangażowanie w grupach duszpasterskich i  dary materialne. Wyrażam wdzięczność również innym wspólnotom parafialnym oraz instytucjom i firmom, które przyszły nam z pomocą. Liczę na to, że rok 2021, będzie czasem, w którym jeszcze z  większym zaangażowaniem będziemy budować wspólne dobro.

 

Wasz proboszcz

Ks. Zbigniew Drzał

 

Modlitwa poświęcenia domu

W dniu sprawowanej mszy za mieszkańców lub w innym, w którym obecni mogą być wszyscy domownicy, rodzina zbiera się na wspólnej modlitwie. Wypada, aby stół nakryć białym obrusem, ustawić krzyż, zapalone świece, księgę Pisma Świętego, naczynie z wodą święconą i kropidło.

Osoba prowadząca mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy żegnają się i odpowiadają: Amen.

Prośmy Boga o błogosławieństwo

- Za wszystkie rodziny chrześcijańskie, aby ich wzajemne więzi oparte były na  wzajemnej miłości i zrozumieniu. Ciebie prosimy – Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie

- Za rodziny dotknięte przemocą, nałogami i innymi trudnościami, aby zostały uzdrowione i doznały pokoju serca. Ciebie prosimy - Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie

- Za zmarłych z naszej rodziny, aby mogli radować się nowym domem, który sam dla  nich przygotowałeś. Ciebie prosimy- Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie

- Za nas tu obecnych byśmy ten rok przeżyli w pokoju i bezpieczeństwie, wolni od  obecnych zagrożeń. Ciebie prosimy - Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie

Następnie wspólnie odmawia się modlitwę Ojcze nasz.

Modlitwa końcowa

Boże, Stwórco swojego ludu prosimy ześlij błogosławieństwo na naszą rodzinę, zgromadzoną w Twoje Imię. Spraw byśmy trwali na modlitwie, troszcząc się o siebie nawzajem i spiesząc z pomocą wszystkim w potrzebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prowadzący w milczeniu czyni znak krzyża wodą święconą, a następnie kropi nią domowników. Na koniec można zaśpiewać kolędę

 

Kontakt

  • Parafia Letnica
  • ul. Sucha 3, Gdańsk
  • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
     
  • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
  • ul. Sucha 3
  • 80-531 Gdańsk
  • Santander Bank Polska S. A.
  • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
  •  
  • Dla transakcji z zagranicy
  • SWIFT/BIC WBK PPLPP
  • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
  •  
  • NIP: 957-08-48-105