DRODZY WIERNI !

DRODZY WIERNI !
W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br.
związaną ze stanem epidemii w Polsce
LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ 
LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU 
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB! 
Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy 
tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję 
z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.
Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem przez zakrystię (po lewej stronie kościoła)
Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, 
biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.
Dziękuje za zrozumienie!
Wasz Duszpasterz

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105