Ogłoszenia Parafialne na III Niedzielę Wielkiego Postu 15.03.2020 r.

Ogłoszenia Parafialne na III Niedzielę Wielkiego Postu 15.03.2020 r.
1. W czwartek obchodzimy uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do  wspólnej modlitwy.
2. W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa w imieniu Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, zachęcamy wiernych Archidiecezji Gdańskiej do  ufnej i gorliwej modlitwy błagalnej o uchronienie od grożącego nam niebezpieczeństwa epidemii.
 Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę, co w obecnej nadzwyczajnej sytuacji może być, zwłaszcza w przypadku osób chorych czy starszych, szczególną formą miłości bliźniego. Nie ma wymogu, by  podczas Mszy św. przekazywać sobie znak pokoju przez podanie dłoni.
DYSPENSA
Osoby starsze i chore, najbardziej narażone na zarażenie mogą skorzystać z dyspensy od  uczestnictwa w  Eucharystii, aby pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy św., które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 7.00 w  Radiu Plus, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam czy o godz. 13.00 w  TVP Polonia.
Prosimy o zachowanie spokoju i nie ustawanie w nadziei. Niech to trudne doświadczenie, przeżywane w duchu wiary, zjednoczy nas w modlitwie i współdziałaniu dla dobra wspólnego.
3. Na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o  godz. 17.30. 
4. Z racji zaistniałej sytuacji odwołujemy tegoroczne rekolekcje Wielkopostne. 
5. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na kolektę inwestycyjną, które przeznaczymy na rzecz prac przy remoncie i  rozbudowie zaplecza parafialnego.
6. Polecamy Gościa Niedzielnego.

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105