Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne

1. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. Jej celem jest modlitwa i błogosławieństwo dla naszych rodzin oraz okazja do osobistej rozmowy na temat naszej wspólnoty.  Dzień wcześniej o  kolędzie poinformują ministranci. Osoby,  które nie mogą w  danym terminie przyjąć kolędy,  proszone są o   zostawienie swojego adresu w zakrystii. Dodatkowy termin wizyty duszpasterskiej będzie w  sobotę 18 stycznia 2020r. Plan kolędy wyłożony jest na ławkach.

2. W piątek, 17 stycznia, wspominamy św. Antoniego, opata.

3 Od 18 do 25 stycznia przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia będzie : Życzliwymi bądźmy. (por. Dz 28,2). Plan Tygodnia Modlitw umieszczony jest w gablocie przy wyjściu z  kościoła.

4. Dziękujemy wszystkim, którzy w poniedziałek przybyli na parafialne spotkanie opłatkowe w  klubie Gama, w  szczególny sposób Paniom. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Pań, które  przygotowały wspaniały poczęstunek, świąteczną dekorację Sali oraz kierownictwu Klubu Gama za stałą życzliwą współpracę.

5. Jutro rozpoczyna się zimowisko dla dzieci i młodzieży naszej parafii. Uczestników prosimy o  przybycie na plac przed wejściem do kościoła na godz. 9:45.

6. 19 stycznia 2020 r. o godz. 16:30 odbędzie się w kościele w Parafii NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej na Zielonym Trójkącie, koncert kolęd w wykonaniu Haliny Frąckowiak. Szczegóły na plakatach.

6. Polecamy wszystkim Gościa Niedzielnego.

 

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105