Przekaż 1 % Stowarzyszeniu MODeM

Przekaż 1 % Stowarzyszeniu MODeM fot. Gość Gdański

Stowarzyszenie MODeM jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Działa od 1998 r. jako organizacja osób, które podejmują dzieło
upowszechniania wizji miłości, odwołującej się do nauczania Jana Pawła II.
 

Dotychczas zrealizowaliśmy:

-  Festiwal Młodzi i Miłość, który w siedemnastu edycjach ukazywał tę najważniejszą sprawę dla każdego człowieka na płaszczyźnie artystycznej, psychologicznej i duchowej , przyciągając  uczestników  z całego Pomorza
-  Litania Miast (dwadzieścia spotkań muzyczno-modlitewnych  dniu 1 listopada przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku oraz  kilkunastu  innych
miastach Polski);
-  Gdańskie Betlejem – szesnaście  widowisk teatralno - muzycznych z udziałem aniołów, ludzi i zwierząt w plenerze sanktuarium w Gdańsku-Matemblewie w dniu 26 grudnia;
- całoroczne zajęcia w  Klubie MODeM w Gdańsku.

Obecnie stowarzyszenie realizuje cykliczne wydarzenia o nazwie Forum Młodzi i Miłość na Stadionie Energa Gdańsk z udziałem wybitnych ekspertów, aktorów i muzyków. Ich celem jest motywowanie uczestników do budowania dojrzałych relacji z Bogiem i ludźmi. Organizuje również w podobnym celu Mini forum Młodzi i Miłość na terenie kościoła w Letnicy. Wspiera też wynajem sal na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

W tym roku przygotowujemy jubileusz 80 – lecia Parafii św. Anny i Joachima  - „Święto Letnicy . Historia i nowy początek” oraz  związane z tym wydarzenia o charakterze kulturalno- artystycznym.

By realizować to zadanie potrzebujemy wsparcia z Państwa strony poprzez przekazanie na  rzecz Stowarzyszenia MODeM 1 %
 

Jak przekazać 1% podatku?

Pole tekstowe: Jak przekazać 1% podatku?Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-28, PIT-38) wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
Nazwa OPP: Stowarzyszenie MODeM
Numer KRS: 0000139290
Wnioskowana kwota: wpisać kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.1% podatku należnego - na konto wybranej
organizacji przekaże Urząd Skarbowy.

Osoby, które chcą wesprzeć naszą działalność w formie darowizny, prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

Stowarzyszenie MODeM, ul. Chałubińskiego 3/25,    80 - 807 Gdańsk,  Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1098 0000 0001 0079 5157.


Więcej informacji na stronie http://www.stowarzyszeniemodem.pl

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105