Sprawozdanie Duszpasterskie Parafii pw. św. Anny i Joachima za rok 2018.

Sprawozdanie Duszpasterskie Parafii pw. św. Anny i Joachima za rok 2018.

Przełom starego 2018 i nowego 2019 roku to czas podsumowań i planów na przyszłość.

Ogólnopolskie wydarzenia w Kościele w Polsce w 2018 roku:

 28 kwietnia odbyła się beatyfikacja pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej w Krakowie.

5 sierpnia obchodziliśmy 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży

Od 3 do 6 września w Poznaniu miało miejsce Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Od 3 października do 28 października trwało XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które  odbyło się w Watykanie  nt. “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Zgromadziło ono pasterzy kościoła z całego świata oraz przedstawicieli młodzieży.

16 października miały miejsce centralne obchody 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły  na  Stolicę Piotrową

Przez cały rok trwały obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z udziałem władz kościelnych i państwowych. 11 listopada na uroczystej Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który wraz z prezydentem RP Andrzejem Dudą zapalił Świecę Niepodległości. Homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Życie naszej parafii

Sakramenty i sakramentalia

Chrystus ustanowił sakramenty i w nich działa, buduje przez nie Kościół i udziela w nich obficie swej łaski, która nas uświęca. Dlatego najważniejszą misją Kościoła, oprócz głoszenia Słowa Bożego, jest sprawowanie sakramentów św. i sakramentaliów:

 • Chrzest przyjęło 11 dzieci
 • Ślub przyjęła 1  para
 • Do pierwszej komunii Św. przystąpiło  16 dzieci
 • Komunii świętej udzielono ponad 9000
 • Mszy św. pogrzebowych wraz z ceremonią żałobną odprawiono dla 16   zmarłych.
 • Ze sprawowaniem sakramentów związana są spotykające się co tydzień dwie grupy katechetyczne :
 • Dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.
 • Młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

 

Dzieci i młodzież naszej parafii korzystają z katechezy w ramach uczęszczania do  różnych szkół na terenie Gdańska. Obecnie w Letnicy funkcjonuje Międzynarodowa Szkołą Językowa oraz Szkoła dla Dzieci Autystycznych. Katechezę dla dzieci z tych szkół prowadzą katecheci świeccy.

 

Duszpasterstwo

Grupy parafialne

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy poprzez konkretne zaangażowanie  pragną pogłębiać swoją relację zBogiem i odkryć wspólnotowy wymiar wiary. W dzisiejszym świecie, w którym tak często dominuje anonimowość i  indywidualizm, wspólnota daje szansę prawdziwego rozwoju na płaszczyźnie osobistej i społecznej.

Dzięki takim grupom parafia staje się żywą wspólnotą wspólnot. Jesteśmy wdzięczni Bogu i  ludziom za bogactwo grup duszpasterskich naszejparafii.

Zapraszamy kolejne osoby do włączenia się, w którąś z niżej wymienionych:

 • Żywy Różaniec, który gromadzi w jednej róży seniorów. Codzienną modlitwą wspierają oni swoje rodziny i całą nasza wspólnotę. Spotyka się w każdą I sobotę miesiąca
 • Liturgiczna Służba Ołtarza, która składa się z aspirantów, ministrantów i lektorów.
 • Schola Młodzieżowa,  działająca od pięciu lat, która posługuje w każdą niedzielę o  godz.  11.00.
 • Wspólnota Rodzice i Miłość, gromadząca się w pierwsze poniedziałki miesiąca
 • Wspólnota Czystości Serca, która prowadzi spotkania kilkunastu par małżeńskich. Odbywają  się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Organizuje także cykliczne rekolekcje dla  narzeczonych.
 • Wspólnota Młodzi i Miłość, która gromadzi 80 licealistów i studentów, prowadząc cotygodniowe spotkania w środy
 • Grupa sportowa,  odbywa  treningi  w piątki  o 19.00 w sali gimnastycznej
   przy ulicy Suchej pod przewodnictwem absolwentów AWFiS
 • Duszpasterstwo chorych, obejmujące kilkanaście osób, którym w każdy pierwszy czwartek miesiąca udzielane są sakramenty święte w ich domach
 • Grupa porządkująca kościół w skład której wchodzą  panie i panowie dbający o czystość i piękno wystroju  naszej świątyni
 •  

Wydarzenia  w naszej Parafii

 • Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Lubichowie – od 29 stycznia do 1 lutego
 • Rekolekcje Wielkopostne – 25 lutego do 28 lutego
 • Dwie serie weekendowego kursu dla narzeczonych „Czystość Serca” w  dniach:23  marca do 25 marca i od 6 kwietnia do 8 kwietnia
 • Mini Forum Młodzi i Miłość – 18 kwietnia z udziałem Janka Meli
 • I Komunia Święta – 27 maja
 • Procesja Bożego Ciała – 31 maja
 • Wakacyjny obóz parafialny w Lubichowie – 2 lipca do 5 lipca
 • Uroczystość Patronalną naszej parafii ku czci św. Anny i Joachima - 29 lipca
 • Rowerowe wycieczki oraz wyjazdy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
 • X Forum Młodzi i Miłość – 15 listopada z udziałem ks. dr Marka Dziewieckiego i  muzyka rockowego Muńka Staszczyka

 

Działalność charytatywna

Św. Jan Paweł II napisał: „człowiek jest drogą Kościoła”.


Te słowa wyrastają z nauczania Pana Jezusa, który mówi: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” Dlatego w naszej parafii realizowana jest działalność charytatywna poprzez udzielanie kilkakrotnie w ciągu roku pomocy żywnościowej i  rzeczowej dla około 30 potrzebujących rodzin oraz osób starszych, a także  paczek świątecznych dla dzieci. Ponad to od czterech lat organizowane są tanie wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży do Lubichowa i Przywidza, w których uczestniczy grupa ok. 30 osób. Za zorganizowanie tej pomocy dziękujemy członkom  wspólnoty Młodzi i Miłość oraz osobom dorosłym z naszej Parafii za przygotowanie i przekazanie paczek potrzebującym.

 

W ramach różnych zbiórek w minionym roku wsparliśmy następujące dzieła:

- „Żywy pomnik” Papieża Polaka-stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin

- Kościół w krajach Europy Wschodniej, Rosji oraz Azji Środkowej,

- Gdańskie Seminarium Duchowne,

- uczelnie katolickie w Polsce,

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,

- budowę kościoła w Chłapowie

- chrześcijan prześladowanych w Pakistanie

-ratowanie kościoła Św. Mikołaja w Gdańsku

- pomorskie hospicja w ramach akcji Pola Nadziei

 

 

Troska o utrzymanie kościoła i sprawy remontowo inwestycyjne.

 

Kościół to wspólnota ludzi zgromadzonych wokół Pana Boga.  Życie duchowe potrzebują materialnego dopełnienia. Na bieżąco opłacamy wszystkie zobowiązania wynikające z  utrzymania budynków, opłaty za ogrzewanie, oświetlenie, ubezpieczenie, podatki na rzecz dzieł diecezjalnych.

 

Obecny rok obfitował w wiele wykonanych zadań w tym zakresie.

 

INWESTYCJA

TERMIN REALIZACJI

Prace przy wykonywaniu kapliczki Matki Bożej Fatimskiej, zakończone wykonywaniem granitowego cokołu

lipiec

Wykonanie betonowej wylewki w zakrystii wraz z instalacją ogrzewania podłogowego

lipiec

Prace malarskie w kaplicy

druga połowa lipca  

Konserwacja metalowych piszczałek z prospektu organowego w kościele, połączona w wykonaniem jego podświetlenia

koniec lipca  

Odnowienie muru oporowego ogrodzenia terenu kościoła od ul. Starowiejskiej

lipiec

I etap docieplania i elewacji kościoła

13 sierpnia- 16 września

Ułożenie granitowej posadzki w kaplicy obok prezbiterium o powierzchni 70 m2

wrzesień

II etap docieplania i elewacji kościoła

16 września-3 października 

Zakończenie docieplania i elewacji kościoła

 

8 listopada

Poświęcenie nowego krzyża misyjnego upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada  

 

 

Drodzy Parafianie!

Bardzo dziękuję wszystkim za zaufanie, życzliwość, zwłaszcza tym osobom, które oddają na  rzecz Parafii swój czas, siły, talenty, zaangażowanie w grupach duszpasterskich, modlitwę i  dary materialne.
 Wyrażam wdzięczność również innym wspólnotom parafialnym oraz instytucjom i firmom, które przyszły nam z pomocą. Liczę na to, że rok 2019 pozwoli nam z jeszcze większym zaangażowaniem budować wspólne dobro - Parafię św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy.

Będzie to czas intensywnych przygotowań duchowych i materialnych do przeżycia jubileuszu 80-lecia ustanowienia naszej parafii, który będzie miał miejsce 25 maja 2019r. Poprzedzą go  misje ewangelizacyjne w dniach 5-12 maja prowadzone przez wybitnego duszpasterza Krzysztofa Kralkę.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Wasz proboszcz
                                                                                                                                                                                                                                                                       ks. Zbigniew Drzał

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105