Nabożeństwa Wielkopostne

Podobny obraz

We wszystkie niedzielne popołudnia Wielkiego Postu gromadzimy się w świątyni,
aby wspólnie śpiewać Gorzkie Żale i rozważać Mękę Pańską. 
Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17:30.
Na nabożeństwo Gorzkich Żali zapraszamy w niedzielę o godz. 17:30.

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105