Informacje - Koronawirus

Komunikat Wielki Czwartek

 
 
 
 
K O M U N I K A T
Wielki Czwartek 2020
 
 
1. Do przekazanego wczoraj Orędzia Wielkanocnego Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego załączamy Słowo Księdza Arcybiskupa, w którym z okazji Wiel-kiego Czwartku przesyła wszystkim braciom w kapłaństwie zapewnienie o bli-skości i modlitwie. Kilkuminutowy film znajduje się na stronie Gdańskiego Gościa Niedzielnego.
 
2. Podajemy również kalendarium liturgicznej posługi Księży Biskupów w trakcie Triduum Paschalnego. Zostało ono zamieszczone na stronie Archidiecezji Gdańskiej.
 
3. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dnia 9 kwietnia 2020 r. nadal obowiązuje prawo, na podstawie którego w liturgii nie może uczestniczyć wię-cej niż pięć osób, wyłączając z tej liczby osoby posługujące. Ograniczenie to zostało przedłużone do 19 kwietnia 2020 r. Przypominamy, że Msze Święte mają być sprawowane w pierwszej kolejności z udziałem osób zamawiających intencję lub osób wcześniej zgłaszających się do duszpasterzy. Nadmieniamy, że liturgie bez udziału wiernych, są sprawowane tylko w czasie Triduum Pas-chalnego (Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia na cześć Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna).
 
4. Wielkoczwartkowa celebracja pamiątki ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa jest okazją do wyrażenia słów braterskiej jedności i wdzięczności za trud posługi podejmowany w trudnej sytuacji epidemii. Wierzymy, że po-mimo braku możliwości spotkania się na sprawowaniu Mszy Świętej Krzyżma, łączy nas głęboka więź Chrystusowego kapłaństwa. Życzymy, aby radość z kapłańskiej służby dodawała jeszcze więcej sił do podejmowania ofiarnej po-sługi wobec Ludu Bożego.
 
 
      
 
----------------------
Znak: III D 2 a – 35/2020

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105