Modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa

Jezu Chryste, przemierzałeś miasta i wsie „lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości”. Na twój rozkaz chorzy odzyskiwali zdrowie. Przyjdź nam teraz z pomocą pośród rozprzestrzeniającego się w świecie koronawirusa, abyśmy mogli doświadczyć twojej uzdrawiającej miłości.

Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu tego wirusa. Niech odzyskają siłę i zdrowie dzięki dobrej opiece medycznej.

Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę z innymi ludźmi i sprawia, że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem.

Uzdrów nas z naszej dumy, mogącej prowadzić do bagatelizowania choroby, której skutki nie znają granic.

Jezu Chryste, uzdrowicielu wszystkich, bądź przy nas w czasach niepewności i smutku.

Bądź z tymi, którzy zmarli z powodu wirusa. Niech odpoczywają z Tobą w twoim wiecznym pokoju.

Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają. Strzeż ich przed chorobą i przed rozpaczą. Niech doświadczą twojego pokoju!

Bądź z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym i z tymi, którzy prowadzą badania nad znalezieniem lekarstwa. Wspieraj wszystkich, którzy otaczają opieką poszkodowanych i narażają swoje życie. Napełnij ich twoim pokojem i chroń ich.

Bądź z przywódcami wszystkich narodów. Obdarz ich dalekowzrocznością w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć. Daj im mądrość do inwestowania w długoterminowe rozwiązania, które pomogą nam przygotować się na przyszłe epidemie lub zapobiec im. Niech wspólnie pracując, osiągną cel i doświadczą twojego pokoju.

Jezu Chryste, pozostań z nami, gdziekolwiek jesteśmy, w domu czy za granicą, pośród wielu cierpiących czy tylko w gronie najbliższych. Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie i gdy opłakujemy jego utratę. Pomóż nam wytrwać i być zawsze gotowymi, a nasz niepokój zastąp swoim pokojem.

Jezu Chryste, uzdrów nas!

 

 

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

 

O Maryjo,

Ty zawsze świecisz na naszej drodze

jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,

która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,

trwając mocna w wierze.

Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego,

wiesz czego potrzebujemy

i jesteśmy pewni, że sprawisz

aby tak jak Kanie Galilejskiej,

mogła powrócić radość i święto

po tej chwili próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości

byśmy dostosowali się do woli Ojca

i czynili to, co powie nam Jezus,

który obarczył się naszym cierpieniem

i dźwigał nasze boleści

by nas prowadzić przez krzyż,

ku radości zmartwychwstania.

Amen.

Pod Twoją obronę…

 
MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA
 
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
oraz pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.
Wierząc głęboko zwracamy się w błagalnej modlitwie do Pana przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Uzdrowienia Chorych na Duszy i na Ciele oraz przez wstawiennictwo naszych Świętych Patronów i prosić wszechmogącego Boga, aby nieustannie czuwał nad nami i w obliczu zagrożenia chorobą koronawirusa, zachował nas w zdrowiu i bezpieczeństwie.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Rochu, módl się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Święty…. (patron parafii), módl się za nami.
Błogosławieni Męczennicy Kościoła Gdańskiego, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Módlmy się.
Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufały Twojej ojcowskiej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
 
Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

Czytaj dalej...

Ogłoszenia Duszpasterskie - III Niedziela Wielkanocna 26.04.2020 r.

1. We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy dzisiaj czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do  wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia według św. Mateusza. W tą niedzielę rozpocznie się też 12. Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 2 maja 2020. Swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

2. W tym tygodniu obchodzimy:

 • W środę, święto Św. Katarzyny Sieneńskiej dziewicy i doktora Kościoła
 • W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy do wspólnej modlitwy za Ludzi Pracy przez wstawiennictwo Św. Józefa o godz. 18:00. Okazja do Spowiedzi Św. od godz. 17:30 w zakrystii. Tego dnia Metropolita Gdański udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych.
 • W sobotę, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Naszej Ojczyzny. Tego dnia w szczególny sposób modlimy się o zatrzymanie epidemii w naszym kraju.

 

3. W piątek rozpoczynamy Maryjny miesiąc maj. Od tego dnia zapraszamy na nabożeństwa majowe o 17:30.

 

4. Zgodnie z Oficjalnym Komunikatem Rządowym informujemy, że od najbliższego poniedziałku 20 kwietnia br. W naszej parafii w trakcie Mszy lub innych obrzędach religijnych będzie mogło uczestniczyć:

- 31 osób

- liczba osób zależy od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Odstęp między wiernymi powinien wynosić minimum 2 m.

- z liczby osób wyłącza się posługujących oraz celebransa

- zwiększenie liczby osób w kościele nie zwalnia nas z czujności, troski o bezpieczeństwo oraz  z  odpowiedzialności za zdrowie własne oraz cudze

- dalej obowiązuje dyspensa Metropolity Gdańskiego od udziału w niedzielnej Mszy św., zwłaszcza osób chorych, starszych oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

- w dalszym ciągu wejście do kościoła będzie od strony zakrystii

- przypominamy o obowiązku noszenia maseczki ochronnej także w trakcie Mszy Św.

 

5. Zapowiedzi przedślubne

Zapowiedź II

Mateusz Jończyk, kawaler zamieszkały w naszej parafii i Monika Nowińska, panna zamieszkała w naszej parafii.

Czytaj dalej...

26.04.2020 r. - 2.05.2020 r. - Tydzień Biblijny

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy dzisiaj czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do  wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia według św. Mateusza. W tą niedzielę rozpocznie się też 12. Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 2 maja 2020. Swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nTl97sOgbg4&feature=youtu.be

Czytaj dalej...

Ważna informacja !

Zgodnie z Oficjalnym Komunikatem Rządowym informujemy, że od najbliższego poniedziałku 20 kwietnia br. W naszej parafii w trakcie Mszy lub innych obrzędach religijnych będzie mogło uczestniczyć:
- 31 osób 
- liczba osób zależy od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Odstęp między wiernymi powinien wynosić minimum 2 m. 
- z liczby osób wyłącza się posługujących oraz celebransa
- zwiększenie liczby osób w kościele nie zwalnia nas z czujności, troski o bezpieczeństwo oraz  z  odpowiedzialności za zdrowie własne oraz cudze
- dalej obowiązuje dyspensa Metropolity Gdańskiego od udziału w niedzielnej Mszy św., zwłaszcza osób chorych, starszych oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. 
- w dalszym ciągu wejście do kościoła będzie od strony zakrystii
- przypominamy o obowiązku noszenia maseczki ochronnej także w trakcie Mszy Św.
Czytaj dalej...

Ogłoszenia Duszpasterskie - II Niedziela Wielkanocna-Miłosierdzia Bożego 19.04.2020 r.

1. Święto Miłosierdzia Bożego rozpoczyna obchodzony w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy dziś do kościoła na godz. 15.00 na uroczyste nabożeństwo do  Miłosierdzia Bożego, które będzie transmitowane na naszym profilu facebookowym. 
2. W tym tygodniu obchodzimy:
 
• W czwartek, uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i głównego patrona Archidiecezji Gdańskiej
• W sobotę obchodzimy święto św. Marka, ewangelisty
 
3. Zgodnie z Oficjalnym Komunikatem Rządowym informujemy, że od najbliższego poniedziałku 20 kwietnia br. W naszej parafii w trakcie Mszy lub innych obrzędach religijnych będzie mogło uczestniczyć:
-31 osób 
- liczba osób zależy od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
- w liczbę osób włączeni są posługujący oraz celebrans
- zwiększenie liczby osób w kościele nie zwalnia nas z czujności, troski o bezpieczeństwo oraz  z  odpowiedzialności za zdrowie własne oraz cudze
- dalej obowiązuje dyspensa Metropolity Gdańskiego od udziału w niedzielnej Mszy św.
- w dalszym ciągu wejście do kościoła obowiązuje od strony zakrystii
- przypominamy o obowiązku noszenia maseczki ochronnej także w trakcie Mszy sw.
 
4. Zapowiedzi przedślubne 
Zapowiedź III
Zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński:
Tomasz Kłobukowski , kawaler zam. w naszej parafii oraz Dominika Gawin, panna zam. w parafii pw. Świętej Trójcy w  Sulęczynie.
Zapowiedź I 
Mateusz Jończyk , kawaler zamieszkały w naszej parafii i Monika Nowińska, panna zamieszkała w naszej parafii.
Czytaj dalej...

Ogłoszenia Duszpasterskie - I Niedziela Wielkanocna 12.04.2020 r.

1. Drodzy Parafianie !
Życzę, by Zmartwychwstały Chrystus obudził w  nas to, co  jeszcze uśpione oraz dodał sił do pokonywania obecnych obaw i zagrożeń.– Wasz proboszcz.
 
2. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego -  Rezurekcja będzie sprawowana o godz.  6.00. Kolejna Msza św. o godz. 11.00 . Mszy św. o 18.00 dzisiaj wyjątkowo nie będzie.
 
3. Transmisja Mszy Św. o godz. 11:00 będzie transmitowana na fanpage naszej Parafii: https://www.facebook.com/annaijoachimletnica/. Zachęcamy do duchowego uczestniczenia w  Eucharystii. 
 
4. W drugim dniu Świąt  Wielkanocnych, Msze św. jak w każdą niedzielę.  Transmisja Mszy św. o godz. 11:00.
 
5. W tym czasie próby dla całego świata, zapraszam wszystkich do kontynuowania codziennego różańca o  godz. 20:30. Wraz  z Wami będę łączył się w modlitwie z kaplicy naszego kościoła.
 
6. W piątek z racji Oktawy Uroczystości Wielkanocnej nie obowiązuje nas post od pokarmów mięsnych.
 
7. Od Wielkiego Piątku trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą odmawiamy po każdej Mszy św. Zakończy się ona w najbliższą sobotę. 
8. W przyszłą niedzielę przeżywamy Uroczystość Bożego Miłosierdzia. Zapraszam w  tym  dniu do  odmówienia o  godz. 15.00 w naszych domach Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
9. Dziękuję Naszym Parafianom za pomoc w przygotowaniu kościoła do Świąt Wielkanocnych (posprzątanie świątyni, wykonanie dekoracji Grobu Pańskiego i ułożenia kwiatów). Wyrażam również wdzięczność za w  wszelkie przejawy życzliwości, których wiele otrzymałem w Wielki Czwartek z okazji święta ustanowienia kapłaństwa.
10. Udało nam się przed świętami zakończyć prace przy wykonaniu wzmocnienia fundamentów istniejących salek parafialnych, które w przyszłości zostaną podniesione o   nową kondygnację. Prace budowlane są możliwe dzięki wsparciu udzielanemu przez  Parafian, wpłacających na rzecz tego dzieła na konto naszej parafii. Za  dotychczasową pomoc składam serdeczne Bóg zapłać !
 
Czytaj dalej...

Wielki Piątek

W Wielki Piątek nie możemy być razem na Liturgii, ale razem możemy podjąć duchowy udział w życiodajnej ofierze Jezusa

Czytaj dalej...

Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej 5.04.2020 r.

1. Poprzez obchód Niedzieli Palmowej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Okazja do  Spowiedzi Świętej Wielkopostnej będzie w ciągu całego Wielkiego Tygodnia z wyjątkiem Wielkiej Soboty, od 17:00 do 18:00 połączona z indywidualnym przyjęciem Komunii Św. W wypadku większej liczby osób oczekujących na skorzystanie z Sakramentu Pojednania, prosimy poczekać na zewnątrz zakrystii. Przypominamy, że według Katechizmu Kościoła Katolickiego czas Spowiedzi Wielkanocnej trwa do końca okresu wielkanocnego, czyli do Niedzieli Trójcy Świętej- 7 czerwca. 
2. Przyjmujemy zgłoszenia dodatkowych wizyt kapłana u osób chorych, które zostaną odwiedzoną w Wielki Czwartek koło godz. 11:00. Prosimy o zostawienie kartki kontaktowej w zakrystii, w skrzynce przy plebanii, bądź na  konto mailowe parafii podane na stronie internetowej: parafialetnica.pl
3. Ze względu na sytuację epidemiczną plan Liturgii Wielkiego Tygodnia będzie miał zmieniony charakter: Nie będzie można uczestniczyć w ogóle w obrzędach Triduum Paschalnego, natomiast będą przeprowadzane transmisje telewizyjne. Transmisja z naszego kościoła będzie na profilu facebook naszej Parafii https://www.facebook.com/annaijoachimletnica : w Wielki Czwartek i Piątek o 19:00, w  Wielką Sobotę o 20:00. W  Niedziele Zmartwychwstania transmisja Mszy św. o godz. 11:00
WIELKI CZWARTEK - Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa 
- zgodnie z Dekretem Metropolity Gdańskiego, Msza Św. Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich zostanie przeniesiona na inny termin 
- Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem o godz. 19:00 
 WIELKI PIĄTEK - Dzień Męki i Śmierci Pana. Jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy Św. Obowiązuje post ścisły. Zachęcamy do rodzinnego odprawienia w domach Drogi Krzyżowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia. 
Liturgia Męki Pańskiej - transmisja o godz. 19:00.
 WIELKA SOBOTA – Dzień oczekiwania na Zmartwychwstanie oraz wspomnienie naszego Chrztu Św.
- nie ma poświęcenia pokarmów w kościele. Zachęcamy ich do pobłogosławienia w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Modlitwie może przewodniczyć ojciec, matka, albo ktoś z domowników poprzez zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz. Wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! Na stronie parafialetnica.pl zamieszczona jest formuła błogosławienia pokarmów. 
- transmisja Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20:00.
- na zakończenie liturgii nastąpi pobłogosławienie Parafii Najśw. Sakramentem od głównych drzwi kościoła na wzór papieskiego Urbi et Orbi.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
- Msza Rezurekcyjna rozpocznie się o 6 rano wystawieniem Najśw. Sakramentu i błogosławieństwem Parafii od  drzwi kościoła 
- Msza Św. o godz. 11 :00 będzie transmitowana na profilu fb. 
- tradycją poprzednich lat nie będzie Mszy Św. o godz. 9:00 i 18:00
W poniedziałek Wielkanocny Msze Św. jak w każdą niedzielę.
4. W tym czasie próby dla całego świata, zapraszam wszystkich do codziennego różańca o godz. 20:30. Wraz z Wami będę łączył się w modlitwie z kaplicy naszego kościoła.
5. Zapowiedź przedślubna III
Zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński:
Tomasz Kłobukowski , kawaler zam. w naszej parafii oraz Dominika Gawin, panna zam. w parafii pw. Świętej Trójcy w  Sulęczynie.
Czytaj dalej...

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • Dla transakcji z zagranicy
 • SWIFT/BIC WBK PPLPP
 • IBAN PL 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 •  
 • NIP: 957-08-48-105