Wielki Piątek

W Wielki Piątek nie możemy być razem na Liturgii, ale razem możemy podjąć duchowy udział w życiodajnej ofierze Jezusa

Czytaj dalej...

Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej 5.04.2020 r.

1. Poprzez obchód Niedzieli Palmowej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Okazja do  Spowiedzi Świętej Wielkopostnej będzie w ciągu całego Wielkiego Tygodnia z wyjątkiem Wielkiej Soboty, od 17:00 do 18:00 połączona z indywidualnym przyjęciem Komunii Św. W wypadku większej liczby osób oczekujących na skorzystanie z Sakramentu Pojednania, prosimy poczekać na zewnątrz zakrystii. Przypominamy, że według Katechizmu Kościoła Katolickiego czas Spowiedzi Wielkanocnej trwa do końca okresu wielkanocnego, czyli do Niedzieli Trójcy Świętej- 7 czerwca. 
2. Przyjmujemy zgłoszenia dodatkowych wizyt kapłana u osób chorych, które zostaną odwiedzoną w Wielki Czwartek koło godz. 11:00. Prosimy o zostawienie kartki kontaktowej w zakrystii, w skrzynce przy plebanii, bądź na  konto mailowe parafii podane na stronie internetowej: parafialetnica.pl
3. Ze względu na sytuację epidemiczną plan Liturgii Wielkiego Tygodnia będzie miał zmieniony charakter: Nie będzie można uczestniczyć w ogóle w obrzędach Triduum Paschalnego, natomiast będą przeprowadzane transmisje telewizyjne. Transmisja z naszego kościoła będzie na profilu facebook naszej Parafii https://www.facebook.com/annaijoachimletnica : w Wielki Czwartek i Piątek o 19:00, w  Wielką Sobotę o 20:00. W  Niedziele Zmartwychwstania transmisja Mszy św. o godz. 11:00
WIELKI CZWARTEK - Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa 
- zgodnie z Dekretem Metropolity Gdańskiego, Msza Św. Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich zostanie przeniesiona na inny termin 
- Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem o godz. 19:00 
 WIELKI PIĄTEK - Dzień Męki i Śmierci Pana. Jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy Św. Obowiązuje post ścisły. Zachęcamy do rodzinnego odprawienia w domach Drogi Krzyżowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia. 
Liturgia Męki Pańskiej - transmisja o godz. 19:00.
 WIELKA SOBOTA – Dzień oczekiwania na Zmartwychwstanie oraz wspomnienie naszego Chrztu Św.
- nie ma poświęcenia pokarmów w kościele. Zachęcamy ich do pobłogosławienia w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Modlitwie może przewodniczyć ojciec, matka, albo ktoś z domowników poprzez zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz. Wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! Na stronie parafialetnica.pl zamieszczona jest formuła błogosławienia pokarmów. 
- transmisja Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20:00.
- na zakończenie liturgii nastąpi pobłogosławienie Parafii Najśw. Sakramentem od głównych drzwi kościoła na wzór papieskiego Urbi et Orbi.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
- Msza Rezurekcyjna rozpocznie się o 6 rano wystawieniem Najśw. Sakramentu i błogosławieństwem Parafii od  drzwi kościoła 
- Msza Św. o godz. 11 :00 będzie transmitowana na profilu fb. 
- tradycją poprzednich lat nie będzie Mszy Św. o godz. 9:00 i 18:00
W poniedziałek Wielkanocny Msze Św. jak w każdą niedzielę.
4. W tym czasie próby dla całego świata, zapraszam wszystkich do codziennego różańca o godz. 20:30. Wraz z Wami będę łączył się w modlitwie z kaplicy naszego kościoła.
5. Zapowiedź przedślubna III
Zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński:
Tomasz Kłobukowski , kawaler zam. w naszej parafii oraz Dominika Gawin, panna zam. w parafii pw. Świętej Trójcy w  Sulęczynie.
Czytaj dalej...

17 KURENDA NR 6/2020 DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO O CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA  I TRIDUUM PASCHALNEGO W STANIE EPIDEMII

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia praktycznie bez udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Archidiecezji Gdańskiej, ustalam zasady sprawowania posługi liturgicznej i duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego w Roku Pańskim 2020.
Czynię to w oparciu o dekrety Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypli-ny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 r.; notę Penitencjarii Apostolskiej o Sakramencie Pojednania w obecnej sytuacji pandemii z dnia 19 marca 2020 r. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z dnia 21 marca 2020 r. 
W związku ze stanem epidemii przypominam o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych nadal obowiązuje prawo, na podstawie którego w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż pięć osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. Przypominam, że Msze Święte mają być sprawowane w pierwszej kolejności z udziałem osób zamawiających intencję lub osób wcześniej zgłaszających się do duszpasterzy.
Postanawiam, że w Archidiecezji Gdańskiej wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem koniecznej asysty liturgicznej w liczbie nie przekraczającej pięć osób, która stanowić będzie reprezentację Ludu Bożego. Proszę poinformować wiernych, którzy zamówili intencje na Mszę Wieczerzy Pańskiej lub Mszę Wigilii Paschalnej, że zamówiona przez nich Msza Święta zostanie odprawiona.
Uczestnictwo w samych liturgiach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest natomiast udział w Mszy Świętej w Niedzielę Palmową i Niedzielę Zmartwychwstania. Dlatego przypominam o udzielonej przeze mnie dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, która obowiązuje do odwołania. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Solidaryzując się z apelem władz państwowych, proszę wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej o pozostanie w domach i zachęcam do jedności w modlitwie oraz do duchowej łączność ze wspólnotą Kościoła przez udział w celebracjach Wielkiego Tygodnia transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w liturgii transmitowanej z własnej parafii. Proszę poinformować wiernych o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy pozostając w swoich domach. Dostrzegając w tym czasie ogromny wkład wielu parafii w budowaniu kościelnej wspólnoty poprzez przekaz internetowy odprawianych celebracji, bardzo proszę o transmisję  wielkotygodniowych ceremonii w mediach społecznościowych czy telewizjach miejskich i osiedlowych.
W Wielkim Tygodniu, kościoły mają być otwarte, umożliwiając wiernym indywidualną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu i przystąpienie do sakramentu pokuty. Ponieważ w Triduum Paschalne wierni będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą. Świadom trudności związanych z wprowadzonymi ograniczeniami mającymi na celu troskę o ludzkie zdrowie i życie gorąco proszę, aby umożliwiając wiernym dostęp do świątyń w powyższych sytuacjach, postępować zawsze według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy ma być obchodzone tylko wewnątrz kościoła, bez procesji. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia liturgii. W Archikatedrze Oliwskiej należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd błogosławieństwa palm. Zalecam, aby pobłogosławić tylko jedną symboliczną palmę celebransa. W tę modlitwę włączymy się duchowo wszyscy.
WIELKI CZWARTEK
Msza Święta Krzyżma zostaje przeniesiona na inny termin, po ustaniu epidemii.
W czasie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd umycia nóg (mandatum). Na zakończenie liturgii pomija się również procesję do ołtarza wystawienia, czyli tzw. „Ciemnicy” - Najświętszy Sakrament należy przechować w tabernakulum.
WIELKI PIĄTEK
Wyjątkowo w tym roku nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy”.
Podczas Liturgii na cześć Męki Pańskiej obowiązuje dodatkowe wezwanie modlitwy wiernych w intencji tych, którzy znajdują się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych. Cześć Krzyżowi należy oddawać tylko przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami liturgii. W czasie adoracji Krzyża należy na klęcząco odśpiewać suplikacje w intencji ustania epidemii. Grób Pański ma być w tym roku prosty, symboliczny, skromny i może być bez kwiatów. Przypominam, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Wiernych proszę o odprawienie Drogi Krzyżowej i uklęknięcie przed Krzyżem w domach rodzinnych.
WIELKA SOBOTA
W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego polecam obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Liturgii domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś z domowników. Tekst obrzędu proszę pobrać ze strony swojej parafii. Należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w nas refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji.
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
W czasie sprawowania Mszy Świętej Wigilii Paschalnej, przy obrzędzie światła, należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego. W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie udziela się sakramentu chrztu.
W tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnych. Podobnie jak uczynił to Ojciec Święty Franciszek, 27 marca 2020 r., błogosławiąc miastu i światu przy pustym placu św. Piotra, polecam, aby celebrans na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub przed rozpoczęciem Mszy Rezurekcyjnej udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła.  
W związku ze stanem epidemii do odwołania zezwalam na kwadrynację w niedzielę i święta nakazane we wszystkich parafiach Archidiecezji Gdańskiej, ilekroć sytuacja będzie tego wymagać.
Wyrażam zgodę, aby na terenie Archidiecezji Gdańskiej można było celebrować Triduum Paschalne także poza Archikatedrą Oliwską i kościołami parafialnymi. Dotyczy to Gdańskiego Seminarium Duchownego, wspólnot zakonnych i kościołów rektorskich z zachowaniem obowiązujących przepisów. W liturgii mogą wziąć udział tylko mieszkańcy domu, bez osób z zewnątrz.
Polecam, aby osoby życia konsekro¬wanego, przebywające w domach zakonnych na terenie Archidiecezji Gdańskiej, przestrzegały zalecenia pozostawania w domu, zachowując wszelkie przepisy państwowe i sanitarne. W kwestii sprawowania sakramentów świętych proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla osób życia konsekrowanego. Przypominam także wszystkim kapłanom naszej archidiecezji o obowiązku rezydencji.
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Ponieważ w tym roku odbycie spowiedzi przed Świętami Wielkanocnymi, w niektórych wypadkach może być utrudnione, istnieje w takiej sytuacji możliwość skorzystania z uzyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego. Informuje nas o tym dokument Penitencjarii Apostolskiej z dnia 20 marca br.: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.   
Osoby, które mimo wszystko pragną skorzystać z sakramentu pokuty, proszę o kontakt ze swoimi duszpasterzami. Spowiedź jest nadal możliwa indywidualnie, ale z zachowaniem środków ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.
Biorąc pod uwagę zdrowie penitentów i szafarzy sakramentu pokuty oraz możliwości parafii, jeżeli to możliwe proszę o odłożenie spowiedzi na czas po ustaniu epidemii. Przypominam przy tym, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.
Przypominam również wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe. Stolica Apostolska nigdy nie wyraziła zgody na takie praktyki.  
W tym bardzo trudnym czasie bardzo dziękuję wszystkim wiernym świeckim, duchownym i osobom życia konsekrowanego za trwanie na modli-twie i przyjmowanie oraz wypełnianie koniecznych zasad i ograniczeń podyk-towanych troską o ludzkie zdrowie i życie. W bliskości Świąt Wielkanocnych, które są szczególną celebracją życia, gdyż Chrystus zmartwychwstał i żyje, dziękuję za wszelkie przejawy miłości bliźniego oraz okazywaną sobie nawza-jem pomoc. Moją serdeczną modlitwą obejmuję wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i wszystkich służb podejmujących ofiarną walkę z pandemią. 
Wszystkim z serca błogosławię.
+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański
Czytaj dalej...

JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ

JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ
Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski 
w związku z pandemią koronawirusa
Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowekażdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.
1. Oblicza lęku
„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności – mówił papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym Placu Świętego Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy”(27.03.2020 r.).
W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem, bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie można też zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o przyszłość świata. 
Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowejinterwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.
2. Kościół jako „sakrament nadziei”
W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą realnych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnieniu od innych form lęku – nie jest spontaniczną reakcją człowieka na jakieś konkretnie rozpoznane zagrożenie, lecz subiektywnym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżującym osobę ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w możliwość pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość pozytywnej zmiany. 
W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią. 
Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek, Christusvivit, nr 1).
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie przez dobrego i wszechmocnego Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło nie staje się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK 312). 
3. Bezdroża pseudoreligijnych propozycji
W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii rodzą się ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, mściwego tyrana lub przeciwnie –obojętnego władcy świata, zdystansowanego obserwatora ludzkiego teatru dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie odpowiedzialnego za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwiniania całych grup ludzkich za zło pandemii.  
Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego,prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii. 
Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia. 
Dojrzała religijność wyraża się zarówno w odrzuceniu kwietyzmu,  postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w oczekiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować postawęsynergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia ludzkich działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą.
4. Czas próby i wyboru 
Odrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół stawał się domem i szkołą komunii. „Duchowość komunii – pisał w Novo millennioineunte to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń” (nr 43).
Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. Jednocześnie mobilizuje do odkrycia braterstwa i przynależności do jednej rodziny ludzkiej. Możemy ją odczytać jako globalny „znak czasu” będący wezwaniem do jedności, współpracy, solidarności i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy się pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.
Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej,do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.
Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” (27.03.2020 r.).
Abp Stanisław Budzik
Metropolita Lubelski
Przewodniczący
Komisji Nauki Wiary KEP
 
 
 
Lublin, 31 marca 2020 r. 
Czytaj dalej...

Ogłoszenia Parafialne na V Niedzielę Wielkiego Postu 29.03.2020 r.


Drodzy Parafianie !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. związaną ze stanem epidemii w Polsce LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJ NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB! Do  uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję z  zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób. Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem przez zakrystię ( po lewej stronie kościoła). Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

2.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Tego dnia odwiedzę chorych z  posługą sakramentalną. Jest to również 15 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II.


3. W pierwszy piątek miesiąca po Eucharystii zostanie odmówiona Litania do Najśw. Serca Jezusowego. Z racji zbliżających się świąt zachęcam do skorzystania z Sakramentu Pokuty. By nie tworzyć kolejek, będzie ku temu okazja codziennie 15 minut przed  wieczorną Mszą Św. w zakrystii. 


4. Za tydzień przeżywamy Niedzielę Palmową dla upamiętnienia uroczystego wjazdu Chrystusa do  Jerozolimy. Już teraz zapraszam do udziału w transmisji niedzielnej Eucharystii z naszego kościoła o godz. 11:00. 


5. Zachęcam do odczytania umieszczonych w gablocie oraz na stronie internetowej komunikatów Kurii Metropolitalnej.


6. Mimo obiektywnych przeszkód kontynuujemy prace budowlane przy budowie zaplecza duszpasterskiego naszej  parafii. W tym tygodniu wykonamy nową ławę fundamentową. Dziękujemy osobom, które nas w tym dziele dotychczas wsparły. Liczymy na kolejnych ofiarodawców. Wpłaty na ten cel można dokonywać na konto bankowe umieszczone na stronie internetowej naszej stronie internetowej: parafialetnica.pl .


7. W tym czasie próby dla całego świata, zapraszam wszystkich do codziennego różańca o godz. 20:30. Wraz z Wami będę łączył się w modlitwie z kaplicy naszego kościoła. 

Czytaj dalej...

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW?

Aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.
Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.
Transmisja powinna być zawsze na żywo – nie można odtwarzać Eucharystii. Kościół zachęca nas, żeby transmisje Mszy Świętych przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.
Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.
Nie mając możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo. 
Na podstawie artykułu ks. dr. Krzysztofa Porosło
KOMUNIA DUCHOWA
Istnieje możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy.  Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55). 
Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład chorym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej. 
Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.
Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy: 
1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii; 
2) wzbudzić  miłość ku Niemu; 
3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
Czytaj dalej...

DRODZY WIERNI !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br.
związaną ze stanem epidemii w Polsce
LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ 
LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU 
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB! 
Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy 
tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję 
z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.
Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem przez zakrystię (po lewej stronie kościoła)
Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, 
biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.
Dziękuje za zrozumienie!
Wasz Duszpasterz
Czytaj dalej...

Ogłoszenia Parafialne na IV Niedzielę Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

DRODZY PARAFIANIE ! 
Zwracam się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które  jestem zobowiązany wprowadzić w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Liczba uczestników Mszy św. i  nabożeństw nie może przekraczać 50 osób, dlatego proszę o  skorzystanie z dyspensy Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy św. transmitowanej przez media. Niedzielna Eucharystia z naszego kościoła jest transmitowana na fanpage fb naszej parafii oraz na stronie parafilanej- parfialetnica.pl. Do bezpośredniego uczestnictwa w  Mszach świętych w kościele zapraszam tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną i  ich  najbliższych, z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń. Zachęcam do  rodzinnej modlitwy w  intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii szczególnie o godz. 20:30, a  także  proszę o wrażliwość na osoby, które  potrzebują pomocy i  wsparcia.
 Wszystkie dodatkowe komunikaty związane z koronawirusem są umieszczone na stronie internetowej Naszej Parafii: parafialetnica.pl i profilu fb.
Ksiądz Proboszcz Zbigniew Drzał 
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Tel. do biura parafialnego – 668-202-191
 
1. Dzisiejsza niedziela w tradycji Kościoła nazywana jest niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Zauważamy to  w  zmianie koloru szat liturgicznych kapłanów, które są różowe tylko dwa razy w  roku: w połowie Adwentu i  właśnie dziś - w połowie Wielkiego Postu. Jesteśmy wezwani szczególnie w tym czasie do nawrócenia, aby  odkryć, że źródłem szczęścia jest pojednanie z  Bogiem i ludźmi. 
 
2. Z racji zagrożenia epidemiologicznego odwołujemy tegoroczne nabożeństwa oraz rekolekcje Wielkopostne.
 
3. W środę obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego to również dzień Świętości Życia i  Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Skorzystajmy tego dnia z udziału Mszy św. poprzez transmisje. 
Czytaj dalej...

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”
 
informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa
Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego
tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej
będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy
(kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).
Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej.
Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.
Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego
wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w
zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami
diecezjalnymi -  będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i
wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z
tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych
czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.
Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy
nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej
modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a
także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym
bardzo trudnym momencie.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:
https://gdansk.gosc.pl/doc/6221053.Najnowsze-e-wydanie-Goscia-Niedzielnego-za-darmo
ks. Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny "Gościa Niedzielnego"
ks. Maciej Świgoń, dyrektor gdańskiego oddziału "Gościa Niedzielnego"
Czytaj dalej...

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105